ΠΕΣΣ προς ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σχετικά με το κείμενο "Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης"


Αθήνα, 07-12-2010 
Αριθμός πρωτοκ.:73
Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων 
 (ΠΕΣΣ)
Πληροφορίες Σ. Κ. Κρασσάς
Διεύθυνση Ξενοφώντος 15Α
Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο 2103229120 & 2105448436
Τηλεομοιότυπο 2103229120 & 2105448436
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
pess@pess.qr και qrampessO.vahoo.qr
http://www.pess.qr

Προς:
ΠΟΛIΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Δ.Β.Μ.Ο.)

Κοινοποίηση:
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
2. Μ.Μ.Ε.
3. ΔΕΠΕΤΠΕΣΣ
Πανελλαδικά [υ.ε βάση τον πίνακα αποδεκτώνΐ
4. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
στις έδρες τους
 
Θέμα: «Σχετικά με το κείμενο "Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης"» 
 Σχετική: 12040/1-12-2010 πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων έχει εντοπίσει, σε πολλές παρεμβάσεις της, το σύνολο εκείνων των παραγόντων οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης.
 
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, οι σχεδιαζόμενες μακριά και χωρίς την εκπαιδευτική κοινότητα και τους ϋεσμούς εκπροσώπησης της εκπαιδευτικές πολιτικές, έχουν σταθερά και κυρίως για αυτό το λόγο θνησιγενή χαρακτήρα και αναστέλλονται στην πράξη. Αποτέλεσμα των προηγουμένων είναι η δημιουργία αισθήματος ματαίωσης και συνεχούς διάψευσης των ελπίδων του συνόλου των εκπαιδευτικών και η ανυπαρξία θεσμικού διαλόγου με σκοπό την αναζήτηση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης για τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές.
 
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ κατέθεσε, την 1η Δεκεμβρίου 2010, ένα «πλαίσιο αρχών για την αναδιοργάνωση της οργανοδιοικητικής δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος» σε διαβούλευση και ζητεί επεξεργασμένες προτάσεις μέχρι την Παρασκευή 10/12/2010(1).
 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας δηλώνουμε ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η υλοποίηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη στήριξη ενός διευρυμένου και αποφασιστικού εκπαιδευτικού κινήματος και εφόσον απολαμβάνει τη στήριξη των εκπαιδευτικών.
 
Το Υπουργείο, για μία ακόμη φορά, δίνει σε διαβούλευση ένα ρευστό και χωρίς συγκεκριμένες παραμέτρους σχέδιο αναδιοργάνωσης του συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της εκπαίδευσης, ωστόσο κάθε μονομερής, «διοικητικού» τύπου, διαχείριση του προσωπικού είναι καταδικασμένη να αποτύχει και το μόνο το οποίο επιτυγχάνει είναι να προδιαθέτει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς απέναντι ακόμα και από τις πλέον αγαθές και ειλικρινείς προθέσεις του Υπουργείου.
 
Ειδικότερα, το κείμενο της διαβούλευσης απαξιώνει πλήρως την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση, αναφέροντας ότι: «...απαρτίζεται από στελέχη και δομές (Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύϋυνους Π.Α, ΠΟΑ, Α.Α, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΔΔΥ, ΚΠΕ,Π.Ε.Κ.) που δεν λειτουργούν με ξεκάθαρους όρους, συντονισμένα και συντεταγμένα σε ένα λειτουργικό και ιεραρχικό πλαίσιο με ξεκάϋαρο προσανατολισμό στο στόχο». Η αναφορά αυτή, η οποία εκτός των άλλων κινείται και εκτός θεσμικού και νομικού πλαισίου, συμπιέζει και ακυρώνει τον θεσμικό ρόλο και το παραγόμενο έργο των Σχολικών Συμβούλων.
 
Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων προτίθεται να συμμετάσχει σε μια διαδικασία κατά την οποία θα διασφαλίζεται:
• η σαφήνεια του πλαισίου, των αξόνων και των προτάσεων εκ μέρους του Υπουργείου,

• ικανό χρονικό διάστημα, ώστε ο διάλογος να μην καταστεί προσχηματικός
• και, τέλος, ο θεσμικά προσδιορισμένος ρόλος των Σχολικών Συμβούλων.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.:
Κρασσάς Στέλλιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σαλτερής Νικόλαος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΕ ΠΕΤΠΕΣΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
5. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
9. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΚΡΗΤΗΣ
11. ΔΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
12. ΠΕ ΠΕΤ ΠΕΣΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ