Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αφαιρέσουν από μαθητές τετράδια με προσωπικές σημειώσεις?

Την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών, η καθηγήτρια αφαίρεσε ένα τετράδιο από την μαθήτρια **, ηλικίας 14 ετών, παρά τη ρητή άρνηση της μαθήτριας και τη δήλωσή της πως αφορούσε προσωπικές
 σημειώσεις της ίδιας και μιας συμμαθήτριάς της, άσχετες με το μάθημα. Οι γονείς της μαθήτριας, στους οποίους δόθηκε φωτοαντίγραφο του τετραδίου, ζήτησαν από το γυμνασιάρχη και από το σύλλογο καθηγητών, όπου τους παρέπεμψε ο τελευταίος, να τους επιστραφεί το εν λόγω τετράδιο, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε με απόφαση του συλλόγου να παραμείνει το τετράδιο στο αρχείο του σχολείου μέχρι το τέλος της σχολικού έτους ώστε να συνεκτιμηθεί ως προς τη διαγωγή των εν λόγω μαθητριών.
Το περιεχόμενο του τετραδίου έγινε γνωστό στην καθηγήτρια όσο και στο γυμνασιάρχη καθώς και στον προιστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης **, όπου κατέφυγαν οι γονείς της μαθήτριας, και πιθανώς στο σύλλογο των καθηγητών και σε αόριστο αριθμό μαθητών.
Οι γονείς της μαθήτριας προσφεύγουν στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και καταγγέλλουν παραβίαση προσωπικών δεδομένων που αφορούν την κόρη τους, **.
Η Αρχή διέταξε να επιστραφεί το εν λόγω τετράδιο στη μαθήτρια στην οποία ανήκει και να καταστραφούν τυχόν φωτοαντίγραφα που τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.
Το σκεπτικό της απόφασης της Αρχής , έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2472/97, η κατοχή, καταχώριση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων (σημειώσεων) καθώς και η διάδοση αυτών εμπίπτουν στην έννοια της επεξεργασίας του ν.2472/97. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1α , τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών.
Η συγκεκριμένη συμπεριφορά των μαθητριών, της ανταλλαγής δηλ. κατά την ώρα της διδασκαλίας πρόχειρου τετραδίου στο οποίο αναγράφονταν, επίσης κατά την ώρα του μαθήματος, διάφορες απόψεις τους, προδήλως είναι δυνατόν να θεωρηθεί επιλήψιμη και να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.
Η βίαιη όμως και χωρίς τη θέληση της μαθήτριας αφαίρεση του τετραδίου, η παράδοσή του στο σύλλογο των καθηγητών και πολύ περισσότερο η ανάγνωση του περιεχομένου του αποτελούν πράξεις που εξέρχονται του καλώς εννοούμενου δικαιώματος του καθηγητή για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος του μαθητή και επομένως η επεξεργασία και καταχώρισή του τετραδίου σε αρχείο είναι παράνομη. Η προσβολή της προσωπικότητας του μαθητή στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας είναι ασυγκρίτως βαρύτερη και του οφέλους που θα επιφέρει σε αυτόν η πειθαρχική ποινή που τυχόν θα επιβληθεί, αλλά και του γενικού οφέλους που θα επιφέρει στη μαθητική κοινότητα η τιμωρία αυτή.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ