20/5/09

ΕΝΤΥΠΑ σχετικά με Φ.Α. από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ σχετικά με τη Φ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δημοτικά Μαθητική- Αθλητική Ταυτότητα

Δημοτικά Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα

Δημοτικά Κατάσταση Συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα

Γυμνάσια Μαθητική- Αθλητική Ταυτότητα

Γυμνάσια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Α΄ Φάσης

Γυμνάσια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Β΄ - Γ' Φάσης

Γυμνάσια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα

Λύκεια Μαθητική- Αθλητική Ταυτότητα

Λύκεια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Α΄ Φάσης

Λύκεια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Β΄- Γ΄ Φάσης

Λύκεια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικά
Γυμνάσια
Γ.Ε.Λ.
ΕΠΑ.Λ.

(Πηγή: Ιστοσελίδα ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κ. Πύρρος Βασιλάκος)

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search