ΑΣΕΠ, Κυριακή 1-2-2009, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με απαντήσεις)

ΑΣΕΠ, Κυριακή 1-2-2009
Κλάδος: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Επιπλέον Επιλογές:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
για Φ.Α.

2009, Ειδική Διδακτική
2009, Παιδαγωγικά -Γενική Διδακτική
2009, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004


Κλάδοι - Ειδικότητες:

ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ, ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ, ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ 33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του:

α)πράττει ό,τι του προτείνει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας σχετικά με τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του, ανεξάρτητα αν ο ίδιος συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι υφιστάμενος του διευθυντή και πρέπει να ακολουθεί κάθε εντολή ή προτροπή του.

β)καλλιεργεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του, γιατί έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τους στόχους της διδασκαλίας του και να κατανοήσει τους μαθητές και τα προβλήματά τους.

γ)δεν αφήνει κατά τη διδασκαλία του καμία ενέργεια των μαθητών του απαρατήρητη και ασχολίαστη, γιατί έτσι αφενός οι μαθητές κατανοούν καλύτερα πως είναι προτιμότερο να προσέχουν στο μάθημα παρά να είναι αδιάφοροι και αφετέρου ο εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα τους μαθητές και τα προβλήματά τους.

δ)συζητά και σχολιάζει ενώπιον των μαθητών της τάξης ενέργειες απόντων συναδέλφων του, γιατί οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη θέση του για όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη σχολική μονάδα.


2. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει αποτελεσματικός στο έργο του όταν:

α) επαινεί πολύ συχνά τους μαθητές. Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν κίνητρα και ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους και ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να επικεντρώσει την προσοχή του στο διδακτικό του έργο.

β) επιπλήττει τους μαθητές που θορυβούν. Έτσι θα συνετιστούν αυτοί καθώς και οι υπόλοιποι, ενώ ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιδοθεί με άνεση στο εκπαιδευτικό του έργο.

γ) καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες να αποκτήσει διδακτικές και κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι θα διαθέτει αυξημένα προσόντα που τον βοηθούν στην επιτυχία της διδασκαλίας του.

δ) δίνει υψηλή βαθμολογία στους μαθητές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες και τις ικανότητές τους, δεδομένου ότι η σχολική επίδοση των μαθητών δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι οι μαθητές θα είναι ικανοποιημένοι και θα συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα.3. Ο παράγοντας που κατά κύριο λόγο επηρεάζει και διαμορφώνει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών είναι:

α) η σχολική επίδοση των μαθητών.

β) οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.

γ) το αν διδάσκουν σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό σχολείο.

δ) οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.4. Μία από τις κυριότερες κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου είναι:

α) η ομαλή μετάβαση των μαθητών από μία σχολική βαθμίδα σε άλλη.

β) η φύλαξη και η προστασία των μαθητών.

γ) η ομαλή μετάβαση των μαθητών από μία σχολική τάξη σε άλλη.

δ) η μετάδοση και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.5. Στην τάξη της Β' Λυκείου στην οποία διδάσκετε οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολύ καλή σχολική επίδοση. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς οι οποίοι ασκούν λεκτική και φυσική βία σε συμμαθητές τους, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στο διδακτικό σας έργο. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Απομονώνω τους μαθητές αυτούς από τους συμμαθητές τους κάθε φορά που προβαίνουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Έτσι οι μαθητές που εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορά θα μπορέσουν να αντιληφθούν ότι η λεκτική και φυσική βία έχει αρνητικές συνέπειες στη διδασκαλία, στους ίδιους και στους συμμαθητές τους.

β) Συζητώ με τους μαθητές που εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορά. Έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά τους αυτή δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στον εκπαιδευτικό, αλλά και σε όλη την τάξη.

γ) Προτείνω στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και στον σύλλογο διδασκόντων να αλλάξουν οι μαθητές αυτοί σχολικό περιβάλλον όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι θα συνετιστούν οι ίδιοι και θα παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι.

δ) Σχολιάζω αρνητικά τη συμπεριφορά των μαθητών αυτών ενώπιον των συμμαθητών τους. Έτσι θα αντιληφθούν ότι κάνουν κακό τόσο στον ίδιο τους τον εαυτό όσο και στους συμμαθητές τους.
6. Ένας καλά προετοιμασμένος για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας εκπαιδευτικός έχει τις περισσότερες φορές επιτυχία στη διδασκαλία του:

α) επειδή με τον τρόπο αυτό επιλύει όλα τα προβλήματα που συναντά στη διδασκαλία του, δεδομένου ότι έχει ήδη προετοιμαστεί γι' αυτά από το σπίτι.

β) επειδή με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε απρόοπτο γεγονός που ενδέχεται να προκύψει κατά τη διδασκαλία του, δεδομένου ότι με την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να το έχει ήδη προβλέψει και να έχει σκεφτεί τρόπους αντιμετώπισης.

γ) επειδή με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να αντιμετωπίζει με επιτυχία επιθετικές μορφές συμπεριφοράς των μαθητών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διδασκαλία, δεδομένου ότι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποιοι μαθητές είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, προετοιμάζεται γι' αυτές και για την αντιμετώπισή τους.

δ) επειδή με τον τρόπο αυτό γνωρίζει κάθε παράγοντα που συντελεί στην επιτυχία ή αποτυχία της διδασκαλίας του, δεδομένου ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος από την προηγούμενη ημέρα.
7. Οι μαθητές, ανεξάρτητα από σχολική βαθμίδα και τάξη στην οποία φοιτούν, συχνά αδιαφορούν για τα μαθήματά τους. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον τους στο μάθημα;

α) Τους εξετάζω καθημερινά.

β) Τους πείθω ότι είναι προτιμότερο να προσέχουν παρά να μιλούν.

γ) Τους προειδοποιώ ότι θα καλέσω τους γονείς τους στο σχολείο.

δ) Προετοιμάζω και προγραμματίζω κατάλληλα τη διδασκαλία μου.
8. Σήμερα δίνεται διεθνώς ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, επειδή:

α) με την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός αποκτά και αναπτύσσει παιδαγωγικές και διδακτικές δεξιότητες.

β) με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού οι μαθητές αποκτούν ευπρεπείς τρόπους συμπεριφοράς.

γ) με την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός μεταδίδει γνώσεις και αξίες στους μαθητές.

δ) η αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας της σχολικής μονάδας όσο και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας.
9. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους μαθητές είναι η ορθή;

α) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί έτσι θα φανεί στην πράξη ότι πράγματι δεν διαθέτουν κριτική ικανότητα, μια που θα αξιολογήσουν τον εκπαιδευτικό ανάλογα με το ατομικό τους συμφέρον, γεγονός που οφείλει να προβληματίσει διεθνώς τους ειδικούς που επιμένουν στην πρόταση αυτή.

β) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί με τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διαδικασία θα αποδειχθεί ότι η απαίτηση να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές είναι κενή περιεχομένου, καθώς οι μαθητές δεν θα είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, επειδή στερούνται κριτικής ικανότητας.

γ) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί αυτοί γνωρίζουν τις πραγματικές διδακτικές ικανότητες και την παιδαγωγική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα από την καθημερινή επαφή και επικοινωνία που έχουν με τους εκπαιδευτικούς στην τάξη.

δ) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί έτσι θα αποδείξουν στους γονείς τους και στους ιθύνοντες της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής ότι ενδιαφέρονται πράγματι για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του σχολείου.
10. Είστε διευθυντής σχολικής μονάδας και αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά ενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί στη μονάδα σας. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού από παιδαγωγικής πλευράς;

α) Η συνεργασία με τον προϊστάμενο γραφείου, στον οποίο υπάγεται διοικητικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνω, και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

β) Η συνεργασία με τον διευθυντή εκπαίδευσης, στον οποίο υπάγεται διοικητικά ο προϊστάμενος γραφείου μου, και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

γ) Η συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

δ) Η συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.
11. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι έφηβοι μαθητές να έχουν προβλήματα στην επικοινωνία με τους γονείς τους. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού από παιδαγωγικής πλευράς σε πρώτη φάση;

α) Ο διάλογος ανάμεσα στους γονείς και τους μαθητές, ώστε οι γονείς να κατανοήσουν τις ενέργειες των παιδιών και τα παιδιά τις ανησυχίες των γονέων.

β) Η πολύ συχνή επισήμανση από την πλευρά των γονέων προς τα παιδιά τους ότι καλό είναι να δίνουν βαρύτητα στις δικές τους συμβουλές και υποδείξεις και όχι στα λόγια των φίλων τους.

γ) Η τιμωρία των παιδιών από τους γονείς τους, όταν αυτά δεν πράττουν όσα τους συμβουλεύουν και τους προτρέπουν να κάνουν.

δ) Η από κοινού επίσκεψη των γονέων και των μαθητών σε ψυχολόγο.
12. Ένας από τους στόχους της αγωγής είναι η δημιουργία ελεύθερων και όχι άβουλων ατόμων. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός;

α) Με τη συμμετοχή των γονέων σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

β) Με το να διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί όπως οι ίδιοι κρίνουν.

γ) Με την κατάργηση της αξιολόγησης των μαθητών.

δ) Με τη δομική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος.
13. Διδάσκετε σε κάποια τάξη του Γυμνασίου και έχετε με τον τρόπο συμπεριφοράς σας (με την άσκηση, για παράδειγμα, λεκτικής βίας) δημιουργήσει προβλήματα (εκνευρισμό, αρνητική διάθεση απέναντί σας κ.ά.) σε κάποιους μαθητές, οι οποίοι τα μεταφέρουν στους γονείς τους και αυτοί με τη σειρά τους στον διευθυντή. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος παιδαγωγικής επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργήσατε;

α) Θα συζητήσω με τον διευθυντή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, θα του αναφέρω με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη από την πλευρά μου στην τάξη, ώστε να γνωρίζει το πρόβλημα το οποίο προέκυψε, και θα ζητήσω την κατανόησή του.

β) Θα καλέσω τους γονείς των μαθητών στο σχολείο για να συζητήσω μαζί τους το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα τους αναφέρω με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη από την πλευρά μου στην τάξη, ώστε να δείξουν κατανόηση στη συμπεριφορά μου.

γ) Θα συζητήσω πρώτα με τους μαθητές στην τάξη το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, θα ζητήσω συγγνώμη και θα τους παρακαλέσω να δείξουν κατανόηση για τη συμπεριφορά μου, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα λυθεί το πρόβλημα και θα αποκατασταθούν οι σχέσεις μας.

δ) Θα αποφύγω να συζητήσω με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, γιατί αφορά αποκλειστικά εμένα και τους μαθητές μου.
14. Διδάσκετε στην Α' τάξη του Γυμνασίου μιας υποβαθμισμένης περιοχής, όπου οι Έλληνες μαθητές είναι λιγότεροι από τους αλλοδαπούς. Το σχολικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους μαθητές της τάξης, λόγω της αδικαιολόγητης παρέμβασης και προκατάληψης των Ελλήνων γονέων, είναι πολύ αρνητικό. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Θα καλέσω τους Έλληνες γονείς στο σχολείο, θα τους επισημάνω ότι το σχολικό κλίμα που έχει προκύψει στην τάξη εξαιτίας της απερίσκεπτης δικής τους συμπεριφοράς είναι πολύ δυσάρεστο και θα τους παρακαλέσω να αλλάξουν επειγόντως στάση απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές, γιατί αλλιώς θα γίνω πολύ αυστηρός με τα παιδιά τους.

β) Θα καλέσω τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο και θα τους παρακαλέσω να συμβουλέψουν τα παιδιά τους να μη δημιουργούν άλλη φορά προβλήματα στην τάξη.

γ) Θα καλέσω τους Έλληνες μαθητές και θα τους επισημάνω ότι θα τους τιμωρήσω αν οι γονείς τους εξακολουθούν να έχουν αυτήν τη στάση έναντι των αλλοδαπών (γονέων και μαθητών), τονίζοντας εμφαντικά πως αυτό που κάνουν οι γονείς τους είναι απαράδεκτο από κοινωνική και παιδαγωγική άποψη.

δ) Θα καλέσω τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς γονείς στο σχολείο σε μια προγραμματισμένη συνάντηση (εκδήλωση), ώστε στη συνέχεια να διοργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε από κοινού πολιτιστικές βραδιές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
15. Διδάσκετε σε κάποια τάξη του Γυμνασίου μιας απομακρυσμένης περιοχής, όπου διαπιστώνετε ότι το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στα περισσότερα μαθήματα είναι πολύ χαμηλό, με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολίες στην παρακολούθησή τους. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να προσλάβουν έναν αδιόριστο εκπαιδευτικό για να κάνει στα παιδιά τους ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμή. Έτσι θα δώσω την ευκαιρία στον αδιόριστο εκπαιδευτικό να αποκτήσει διδακτική πείρα και στα παιδιά να βελτιώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο.

β) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να προσλάβουν έναν διορισμένο εκπαιδευτικό για να κάνει στα παιδιά τους ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμή. Έτσι θα δώσω την ευκαιρία στα παιδιά να βελτιώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, γιατί ο εκπαιδευτικός αυτός, λόγω και της πείρας του, θα είναι αποτελεσματικός.

γ) Δεν ασχολούμαι καθόλου με το ζήτημα αυτό, γιατί είναι μια υπόθεση που αφορά κυρίως τους γονείς και όχι εμένα. Έτσι οι γονείς θα αντιληφθούν ότι έχουν ευθύνη για την πρόοδο των παιδιών τους.

δ) Ασχολούμαι ατομικά με τον κάθε μαθητή, γιατί η πρόοδος των μαθητών είναι υπόθεση που αφορά και εμένα. Κι έτσι θα γίνει φανερό στους γονείς και στην κοινωνία ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται πραγματικά για την πρόοδο των μαθητών.
16. Διδάσκετε για πρώτη φορά στην Α' τάξη Λυκείου και παρατηρείτε ότι ένας μαθητής έρχεται στα μαθήματά σας σχεδόν πάντα αδιάβαστος. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης αυτής;

α) Ενημερώνω τον διευθυντή της σχολικής μου μονάδας για την περίπτωση αυτή και αναζητούμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

β) Ενημερώνω τον σχολικό σύμβουλο για την περίπτωση αυτή και αναζητούμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

γ) Επικοινωνώ με άλλους συναδέλφους που διδάσκουν στην ίδια τάξη, ενημερώνομαι αν ο μαθητής αυτός πηγαίνει και στα δικά τους μαθήματα αδιάβαστος και στη συνέχεια αναζητώ μόνος μου ή από κοινού με τους συναδέλφους μου τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

δ) Συζητώ την περίπτωση αυτή με τον προϊστάμενο γραφείου, στον οποίο ανήκει διοικητικά η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετώ, και αναζητούμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.


Οι παρακάτω απαντήσεις είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται ως ορθές από το ΑΣΕΠ και αυτές με βάση τις οποίες θα γίνει η βαθμολόγηση των διαγωνισθέντων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ:

ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ,
ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΠΕ 13 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ, ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ,
ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ 33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΡ.

ΑΠ.

ΕΡ.

ΑΠ.

ΕΡ.

ΑΠ.

ΕΡ.

ΑΠ.

1

β

5

β

9

γ

13

γ

2

γ

6

γ

10

δ

14

δ

3

α

7

δ

11

α

15

δ

4

β

8

δ

12

δ

16

γ
Περισσότερα ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ