27/7/08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (αιτήσεις μέχρι 7 Αυγούστου)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ:
750 + 150 = 900 νέες θέσεις εργασίας (αιτήσεις μέχρι 7 Αυγούστου) για Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για 150 θέσεις για τις ανάγκες του Ε.Σ.Υ.Α.Α.
    Πρόσληψης εκατόν πενήντα (150) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.), της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για 750 θέσεις για τις ανάγκες των προγραμμάτων "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"
    Πρόσληψη επτακοσίων πενήντα (750) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search