Ψήφισμα της ΓΣ ΤΕΦΑΑ/Π.Θ. για τη μείωση των ωρών της ΦΑ στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Ψήφισμα της Γ.Σ. ΤΕΦΑΑ Παν/μιου Θεσσαλίας για την προβλεπόμενη μείωση των ωρών Φ.Α. στο "Νέο Σχολείο" (απόφαση 104868/Γ2/13-09-2011).
Παραδόθηκε στους αρχηγούς των κομμάτων και έγινε ερώτηση στη βουλή:

 
Ψήφισμα της ΓΣ ΤΕΦΑΑ/Π.Θ. για τη μείωση των ωρών της ΦΑ στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Την ώρα που :
• διεθνείς οργανισμοί υγείας υποστηρίζουν την ανάγκη για σωματική άσκηση ιδιαίτερα στις ηλικίες 5-17 ετών άνω των 60 λεπτών σε καθημερινή βάση,
• υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που υποστηρίζουν τη σύνδεση άσκησης και υγείας ,
• τα προβλήματα και οι συνέπειες της υποκινητικότητας και της παχυσαρκίας γίνονται ολοένα και περισσότερο εμφανή
• η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας παγκοσμίως ,
• η Ελλάδα αδυνατεί να υποστηρίξει τη φυσική δραστηριότητα με αθλητικά σωματεία και εγκαταστάσεις στις γετονιές όπως οι ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα ο ρόλος του σχολείου για τη σωματική άσκηση των Ελλήνων μαθητών να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία,
• όλο και περισσότερα κράτη επιλέγουν να παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών τους σε ότι αφορά φυσικές ικανότητες και κινητικές δεξιότητες ,
• η τάση στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως έχει αντιστραφεί και πλέον είναι να αυξάνονται παρά να μειώνονται οι ώρες για Φυσική Αγωγή στο σχολείο ,
• στις αναπτυγμένες χώρες περισσότερα από ένα στα τρία παιδιά συμμετέχουν σε καθημερινή φυσική αγωγή στο σχολείο, ενώ ο στόχος είναι όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε καθημερινή φυσική αγωγή στο σχολείο ,
αποφασίστηκε, προφανώς χωρίς να ληφθεί υπόψη τίποτα από τα παραπάνω, η μείωση από 3 ώρες σε 2 ώρες εβδομαδιαίως των ωρών της Φυσικής Αγωγής στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στα πιλοτικά προγράμματα που αφορούν στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (απόφαση της 13-09-2011, με αριθ.πρωτ. 104868/Γ2).
Για τους λόγους αυτούς :
• εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός της μείωσης των ωρών που προβλέπονται για Φυσική Αγωγή στο σχολείο,
• επιστούμε την προσοχή της πολιτείας σε ένα θέμα που θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες μελλοντικά στο επίπεδο της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής τόσο του μαθητικού πληθυσμού αλλά και του γενικού πληθυσμού στη συνέχεια,
• προτείνουμε στην πολιτεία όχι μόνο να μην επεκτείνει το 2ωρο φυσικής αγωγής στην Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία της χώρας, αλλά αντίθετα να υπερδιπλασιάσει τις ώρες που αφιερώνονται σε φυσική αγωγή και σωματική άσκηση σε όλες τις τάξεις όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι μαθητές να γυμνάζονται καθημερινά στο σχολείο.
• διεθνείς οργανισμοί υγείας υποστηρίζουν την ανάγκη για σωματική άσκηση ιδιαίτερα στις ηλικίες 5-17 ετών άνω των 60 λεπτών σε καθημερινή βάση ,
• υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που υποστηρίζουν τη σύνδεση άσκησης και υγείας ,
• τα προβλήματα και οι συνέπειες της υποκινητικότητας και της παχυσαρκίας γίνονται ολοένα και περισσότερο εμφανή
• η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας παγκοσμίως ,
• η Ελλάδα αδυνατεί να υποστηρίξει τη φυσική δραστηριότητα με αθλητικά σωματεία και εγκαταστάσεις στις γετονιές όπως οι ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα ο ρόλος του σχολείου για τη σωματική άσκηση των Ελλήνων μαθητών να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία,
• όλο και περισσότερα κράτη επιλέγουν να παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών τους σε ότι αφορά φυσικές ικανότητες και κινητικές δεξιότητες ,
• η τάση στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως έχει αντιστραφεί και πλέον είναι να αυξάνονται παρά να μειώνονται οι ώρες για Φυσική Αγωγή στο σχολείο ,
• στις αναπτυγμένες χώρες περισσότερα από ένα στα τρία παιδιά συμμετέχουν σε καθημερινή φυσική αγωγή στο σχολείο, ενώ ο στόχος είναι όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε καθημερινή φυσική αγωγή στο σχολείο ,
αποφασίστηκε, προφανώς χωρίς να ληφθεί υπόψη τίποτα από τα παραπάνω, η μείωση από 3 ώρες σε 2 ώρες εβδομαδιαίως των ωρών της Φυσικής Αγωγής στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στα πιλοτικά προγράμματα που αφορούν στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (απόφαση της 13-09-2011, με αριθ.πρωτ. 104868/Γ2).

Για τους λόγους αυτούς :
• εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός της μείωσης των ωρών που προβλέπονται για Φυσική Αγωγή στο σχολείο,
• επιστούμε την προσοχή της πολιτείας σε ένα θέμα που θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες μελλοντικά στο επίπεδο της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής τόσο του μαθητικού πληθυσμού αλλά και του γενικού πληθυσμού στη συνέχεια,
• προτείνουμε στην πολιτεία όχι μόνο να μην επεκτείνει το 2ωρο φυσικής αγωγής στην Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία της χώρας, αλλά αντίθετα να υπερδιπλασιάσει τις ώρες που αφιερώνονται σε φυσική αγωγή και σωματική άσκηση σε όλες τις τάξεις όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι μαθητές να γυμνάζονται καθημερινά στο σχολείο.

Δείτε:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/index.html
Δείτε: http://www.cdc.gov/healthyyouth/physicalactivity/facts.htm
Δείτε: http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/WeightManagement/Obesity/Obesity-Information_UCM_307908_Article.jsp
Δείτε: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf
Δείτε: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf
Δείτε: http://www.fitnessgram.net/home/
Δείτε: http://www.icsspe.org/documente/Status_PE_Hardman_and_Marshall.pdf
Δείτε: http://www.cdc.gov/healthyyouth/physicalactivity/facts.htm

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ