Καταγγελία καθηγητών Φ.Α. για πιστοποιητικό εξειδίκευσης, εντός 12 ημερών, στην «Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού» από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (έναντι 350€)Ιστοσελίδα: http://athlw.wordpress.com/

                                        
Κομοτηνή 28 Ιανουαρίου 2013


Καταγγελία – Ανοικτή Επιστολή


Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ν. Ροδόπης «Αθλώ» και ο Σύλλογος Αδιόριστων Επιστημόνων Φυσικής Αγωγής Ν. Ροδόπης  που εκπροσωπούν 137 απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Ν. Ροδόπης, έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. -με βάση την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια  που λαμβάνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του- στο σχολείο, στο σύλλογο και γενικά, σε όποιο εργασιακό περιβάλλον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις Φυσικής Αγωγής.[Αποτέλεσμα μικρού μόνο τμήματος των Σπουδών στα ΤΕΦΑΑ στον Τομέα
¨Παραδοσιακών Χορών¨ και φυσικά όχι μετά από παρέλευση ...12 ημερών]

Με βάση το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των  Τ.Ε.Φ.Α.Α. της Ελλάδας, οι φοιτητές στο 4ο ή 3ο & 4ο έτος (τέσσερα εξάμηνα) επιλέγουν ειδικότητα σε κάποιο άθλημα/τομέα, μεταξύ των οποίων και στον τομέα των Παραδοσιακών χορών (εξειδίκευση). Κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, οι φοιτητές που επιλέγουν ειδίκευση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς παρακολουθούν πλήθος σχετικών και θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, στα οποία, έπειτα από αξιολόγηση, πρέπει να επιτύχουν. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το Νόμο, μόνο  τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εκδίδουν πιστοποιητικά εξειδίκευσης στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς.


Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει όλη την Ελληνική κοινωνία και ιδίως τους νέους, κατόχους πτυχίων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. (25.000 αδιόριστοι) με έκπληξη διαβάσαμε την πρόσκληση – πρόκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εν λόγω πρόσκληση απευθύνεται προς διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, με ή χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση και σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται σε αυτή, σε χρονικό διάστημα 12 ημερών (Σάββατα) και έναντι 350€, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην «Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού» (20 ECTS) υπογεγραμμένο (το τονίζουν) από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.


Εμείς πρώτοι υποστηρίζουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη στη δια βίου  μόρφωση και επιμόρφωση, κάτι που επί σειρά ετών έχουμε αποδείξει και συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε έμπρακτα, μέσω ποικίλων ανοικτών στην κοινωνία, επιμορφωτικών δράσεων του Συλλόγου μας. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν χορηγείται μια βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου αλλά πιστοποιητικό εξειδίκευσης από κρατικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο είναι αμφιβόλου επάρκειας και ποιότητας, πάντα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν λόγω πρόσκληση (ποιοι θα διδάξουν τους χορούς κάθε περιοχής, πόσες ώρες διδασκαλίας η κάθε περιοχή, με ποιο τρόπο θα δίνεται η πιστοποίηση στο τέλος και πολλά άλλα συναφή ερωτήματα, που για τους διοργανωτές θεωρούνται μάλλον αυτονόητα και παραλείπονται να αναφερθούν).  

Αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σκοπός και το σκεπτικό  των διοργανωτών, με το να εκδίδουν πιστοποιητικά εξειδίκευσης στους Παραδοσιακούς χορούς και μάλιστα, υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου: να βοηθήσουν τους Πολιτιστικούς Συλλόγους στην εύρεση χοροδιδασκάλων, να επισημοποιήσουν/νομιμοποιήσουν κάποιους εμπειρικούς χοροδιδασκάλους  ή/και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων ή το οικονομικό όφελος;


 Θεωρούμε απαράδεκτο άλλο δημόσιο ΑΕΙ να εκδίδει πιστοποιητικά εξειδίκευσης στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, ενώ από το 1986 μόνο τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εκδίδουν τέτοιους τίτλους, μετά από επιτυχή κύκλο σπουδών. Επειδή γνωρίζουμε το διδακτικό μας αντικείμενο πολύ καλά σε επίπεδο Πολιτιστικών Συλλόγων, αλλά και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλώνουμε ότι το σεμινάριο αυτό θίγει πρώτα από όλα, όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. και ιδιαίτερα αυτούς με ειδίκευση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους εν ενεργεία φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας που ειδικεύονται στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, καθώς και τους χιλιάδες καθηγητές Φυσικής Αγωγής.


 Καλούμε τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, μόνιμους και αποσπασμένους, των Τ.Ε.Φ.Α.Α. όλης της Ελλάδας να απέχουν ως επιμορφωτές από τέτοιου είδους σεμινάρια που με την συμμετοχή τους

νομιμοποιούν παρόμοιες ενέργειες και παράλληλα, εκθέτουν τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., τους πτυχιούχους -άνεργους και μη- καθηγητές Φυσικής Αγωγής, καθώς και τους εν ενεργεία φοιτητές και αυριανούς συναδέλφους τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την αλλαγή του τίτλου παρακολούθησης σε «Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς».

Καλούμε τους συλλόγους Γυμναστών σε όλη την Ελλάδα, τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, τις Γενικές συνελεύσεις των ΤΕΦΑΑ της Χώρας αλλά και την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας να κινητοποιηθούν, ώστε να μην υπάρξει περεταίρω υποβάθμιση του γνωστικού αντικειμένου και της ειδικότητάς μας.  

          Για το ΔΣ                                                      Για το ΔΣ
           Ο Πρόεδρος του Αθλώ                     Η πρόεδρος Αδιορίστων
               Γαντζίδης Χρήστος                                      Συνοδινού Κυριακή


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ