Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ Πρωτ Βαθμός Προτ6ρ
147872/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΔ
---------- ΑΠΟΦΑΣΗ
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιοτοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου, Α. Ρόμβου
Τηλ: 210-3442268, 210-3443308
Fax: 210-3442266
Mail: stelexi@minedu.gov.gr


ΘΕΜΑ: «Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 10 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144 τ. Α') β) του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α')
2. Την αριθμ. Φ.351.1/3/19075/Δ1 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 247 Β715-2-2011).
3.Την αριθμ. Υ-31/49134/Δ2 Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. (ΦΕΚ 109 τ.Υ.Ο.Δ.Δ,/21-4-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ-52/72499/Δ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 218 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-7-2011).
4. Τις αριθμ. 1/9-5-2011 έως και 71/22-12-2011 Πράξεις του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Το από 22-12-2011 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την υπ' αριθμ. 138580 /Η/2/12/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
Αποφασίζουμε
Επικυρώνουμε τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια εκπαίδευσης και ανά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:


Αξιολογικοί Πίνακες Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύνολο Μορίων

3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
1 572494 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31,34
2 904653 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ 31,1
3 225653 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30,68
4 225655 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25,59

περισσότερα ΕΔΩ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ