Το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκροτήθηκε με απόφαση της υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου. 
Ειδικότερα το Συμβούλιο έχει ως εξής:


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μάρκου Γεώργιος του Παναγιώτη, μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος.

2. Νιάρχος Παναγιώτης του Γεωργίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος.

3. Σταυροπούλου Ερασμία του Αθανασίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος.

4. Σκούρας Αθανάσιος του Σπυρίδωνα, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος.

5. Γιαγκάζογλου Σταύρος του Κλεάνθη, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος.

6. Σακαλίδης Θεόφιλος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03−Μαθηματικών, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 – Φυσικών, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σφηκόπουλος Θωμάς του Ομήρου, μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρωτής Πρόεδρος.

2. Μαστιχιάδης Απόστολος του Φωτίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Τσατσαρώνη Άννα του Γεωργίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

4. Μαγουλά Θεοχαρούλα του Μιχαήλ, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Μάγγελ Αυγή – Άννα του Ευσταθίου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

6. Νικηφόρος Δημήτριος του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 – Φιλολόγων, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 – Φιλολόγων, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής του Συμβουλίου ορίστηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή η Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Αθανασοπούλου Φωτεινή του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., με αναπληρώτρια την Κεχαγιά Μαρία – Αλεξάνδρα του Νικολάου,  διοικητική υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31−12−2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των οποίων η θητεία λήγει την 31−12−2012.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ