Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:
"η μείωση ή κατάργηση του κινήτρου απόδοσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 δεν εφαρμόζεται στις αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                  Αθήνα, 1/12/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                          Αριθ.Πρωτ.: 2/73944/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΟΩΝ
ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β                                                                                  ΠΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65-Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Δημητροπούλου Τηλέφωνο: " 210 33 38 237 Fax:                   210 33 38 208
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν.4002/2011»
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. 117955/ΙΒ/13-10-2011 έγγραφο σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 μειώνεται από 1/7/2011 κατά ποσοστό 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω, το κίνητρο απόδοσης που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Δημοσίου μειώθηκε από 1/7/2011 έως 31/10/2011 σε 50 ευρώ και από 01/11/2011 καταργείται πλήρως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 682/1977, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις εκάστοτε αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα των ομοιόβαθμων δημοσίων εκπαιδευτικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, η μείωση ή κατάργηση του κινήτρου απόδοσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 και του άρθρου 30 του Ν. 4024/2011 δεν εφαρμόζεται στις αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω νόμων. Άλλωστε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτοί μπορεί να λάβουν υψηλότερες αποδοχές από αυτές των δημοσίων εκπαιδευτικών.
Ως εκ τούτου, οι διατάξεις για τη μείωση ή κατάργηση του κινήτρου απόδοσης όπως προβλέπεται από την παρ. 23 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 και το άρθρο 30 του Ν. 4024/2011 δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην αριθμ. 127130/1 Β/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1664/Τ.Β729-11-2005) και οι αποδοχές των οποίων καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, σημειώνουμε ότι οι αποδοχές τους θα πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με τη βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη τους.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/α Π. ΞΕΝΟΣ
Εσωτ.Διαν.: Δ22-Β
Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ