Ανασυγκροτήσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. )

Ανασυγκροτήσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. )

Πηγή
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/48-KYSDE.htm  και
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/20-ypiresiaka-symvoulia-kef-a.htm

 • 18-02-2010, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. Δ. Ε. με πρόεδρο τον κ. Ζαφειρακίδη Γεώργιο


Μαρούσι 18-02-2010                                          Αριθμός Πρωτοκ: Υ-34/18568/Δ2
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ’ 
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
email: stelexi@ypepth.gr
Πληροφορίες: Μ. Λυδάκη
Τηλέφωνο: 210-3443308
FAX: 210-3443194


Α Π Ο Φ Α Σ Η                                                      

  ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
      Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. α. δ.»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.32 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑΑ κ. α. δ.»
 6. Την υπ’ αριθ.1632/4-12-2009 πρόταση της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 7. Τις υπ’ αριθ. Υ-1/928/Δ2/7-1-2009 και Υ-84/39708/Δ2/7-4-2009 και Υ-130/107437/Δ2/4-9-2009 Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης – τροποποίησης συγκρότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
 8. Τις παραιτήσεις του Προέδρου και των Μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Ζαφειρακίδης Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ως πρόεδρος
 2. Παλαιολόγος Ιάκωβος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως αντιπρόεδρος
 3. Σφονδύλη Βασιλική, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ως μέλος
 4. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04-Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Σακαλίδης Θεόφιλος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Αγγελόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
 2. Μαυρίκιος Γενέθλιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Β΄ Αθήνας
 1. Καζακοπούλου Κυριακή-Δόμνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Δ΄ Αθήνας
  1. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Νικηφόρος Δημήτριος του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 4ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      Α. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Σάββας Στέλιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 2. Ζαχόπουλος Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Λιναρδάτος Γεώργιος, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 2. Καργάκου Βασιλική, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
     Β. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.):
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Βαλσαμής Ανδρέας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
  1. Ξυνής Σοφοκλής, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Κορέλλα Ποθητή, αναπληρωματική εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
 2. Σιοτρόπου Ιωάννα, αναπληρωματική εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
     Γ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Κουρουτός Μιχάλης, εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
 2. Παπαντωνόπουλος Κωστής, εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Κάζαγλης Δημήτρης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
 2. Γούλας Αλέξανδρος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
      Δ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Δημητροπούλου Νικολέττα, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
 2. Γκούμας Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
  1. Αμπατζίδης Κωνσταντίνος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
  2. Αμοιραδάκης Μιχάλης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
      Ε. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. Μιχαηλίδης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  2. Τερζής Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
  1. Κροντήρης Βασίλειος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  2. Λουλάκης Παναγιώτης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος.
           Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Λυδάκη Μαρία, διοικητικό υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αναπληρώτρια την Εξάρχου Αγορίτσα, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ17 αποσπασμένη στην Κ.Υ. ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
      Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή:
 • Γραφείο κ. Υπουργού
 • Γραφείο κ. Υφυπουργού
 • Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 • Γραφείο ΚΥΣΔΕ
 • Δ/νση προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Δ΄
  ===============================================================
 • 12-10-2007, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. Δ. Ε. με πρόεδρο τον κ. Παπακωνσταντίνου Απόστολο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π. Ε. & ∆. Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ∆. Ε.
Μαρούσι, 12 - 10 - 2007

Ανδρ. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 – 344 34 64
Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ.
ΤΜΗΜΑ ∆΄
Υ- 154/ 114323α /∆2

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές ∆/νσεις
FAX: 210 – 344 22 66
Εκπ/σης της Χώρας.
A. K.
2. ∆/νσεις ∆. Ε. της Χώρας.

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. ).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄), β) του άρθρου 6
παρ. 32 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 182 τ. Α΄), γ) του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, δ) των
άρθρων 1,9,10 και 33 του Π.∆. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄).
2. Την αριθµ. Υ-109 / 136355 / ∆2 / 15-12-06 απόφαση της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσµατα των εκλογών της
14ης Νοεµβρίου 2006 καθώς και των τµηµάτων Α1 και Α2 της ∆. Ε. Γ’ Αθήνας της 27ης
Νοεµβρίου 2006 για την ανάδειξη των Αιρετών Μελών του Κ.Υ.Σ.∆.Ε. και
3. Την αριθµ. Υ-113 / 141762 / ∆2 / 29-12-06 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ορισµός σειράς εκλογής και διορισµός Αιρετών εκπροσώπων των
Εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.∆.Ε.».
4. Την αριθµ. Υ- 151 / 111545 / ∆2 / 8-10-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση
∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένων Γραφείων ∆. Ε.»
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Ανασυγκροτούµε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παπακωνσταντίνου Απόστολος, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
2. Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Β΄ Θεσσαλονίκης.
3. Νιάκα ∆άφνη, ∆/ντρια ∆/θµιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.
4. Καρλαύτης ∆ηµήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ4-Φυσικών του 2ου Γυµνασίου Αµαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.
5. Σακαλίδης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ3-Μαθηµατικών του Γυµνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Μελιγκώνης ∆ηµήτριος, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
2. Τζαννίνης Ιωάννης, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
3. Καζακοπούλου Κυριακή - ∆όµνα, ∆/ντρια ∆/θµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας.
4. Καταγής Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου,
αναπληρωµατικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
5. Νικηφόρος ∆ηµήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 4ου Λυκείου Γαλατσίου,
αναπληρωµατικός αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται κ. Παπακωνσταντίνου Απόστολος
και
αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος.
Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε τη Χατζηελευθερίου Βασιλεία, διοικητική
υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αναπληρωτή τον Παπουτσάκη Λάµπρο,
εκπαιδευτικό αποσπασµένο στην Κ. Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31/12/2008.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
4. Γραφείο Γεν. ∆ιευθυντή
∆ιοίκησης Π. Ε. και ∆. Ε.
5. Γραµµατεία Κ.Υ.Σ.∆.Ε. (Γραφ. 1157)
6. ∆/νση Προσωπικού ∆.Ε., Τµήµα ∆΄


 • 7-5-2007, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. με πρόεδρο τον κ. Καλογεράκη Παύλο


Tο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτήθηκε ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. Καλογεράκης Παύλος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χίου.
 2. Μαυρίκιος Γενέθλιος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
3. Νιάκα Δάφνη, Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
 4. Καρλαύτης Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ4 − Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
5. Σακαλίδης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ3 − Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα):
1. Σακκής Ιωάννης, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
 2. Λουμάνης Κων/νος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
3. Μαναίου Ελένη, Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
4. Καταγής Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2 − Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Νικηφόρος Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2 −Φιλολόγων του 40ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
 Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίτηκε ο Π. Καλογεράκης και αντιπρόεδρος ο Γ. Μαυρίκιος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Χατζηελευθερίου Βασιλεία και αναπληρωτής ο Παπουτσάκη Λάμπρος υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

 Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31.12.2008.
======================================================

 • 7-4-2004, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. με πρόεδρο τον κ. Καλογεράκη Παύλο

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος
Αθήνα 7-4-2004
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α'), β) του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ. Α') και γ) των άρθρων 1,9,10 και 33 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α').

2. Την αριθμ. Υ28/32013/Δ2/2-4-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Τροποποίηση της απόφασης ορισμού σειράς εκλογής και διορισμού αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ».

3. Την αριθμ. Υ.29/32170/Δ2/5-4-2004 απόφαση ανασυγκρότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή της αριθμ. 402/2004 απόφασης Δ.Ε.Α.

4. Τις αριθμ. ΕΠ9, 521,526,533,529 και 532/2004 παραιτήσεις των τακτικών μελών του ΚΥΣΔΕ Κεραμάρη Εμμανουήλ (Προέδρου), Ιωαννίδη Αλέξανδρου (Αντιπροέδρου) Λαρισαίου Γεωργίου (Μέλους) και των αντιστοίχων αναπληρωματικών μελών Παπαχρηστοπούλου Μαρίας, Νικηταρά Χριστίνας και Κωνσταντινίδη Νικολάου,

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
:

1. Καλογεράκης Παύλος, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

2. Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

3. Νιάκα Δάφνη, Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

4. Σακαλίδης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ3-Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

5. Καρλαύτης Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ4-Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Κούτρας Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας

2. Φακορέλλης Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κυκλάδων.

3. Νικηταρά Χριστίνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατ.Αττικής.

4. Νικηφόρος Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 40ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

5.Καταγής Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Καλογεράκης Παύλος και αντιπρόεδρος ο Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Εμμανουήλ Ροδουσάκη και αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ζήκο, μονίμους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31/12/2004.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Πηγή των παραπάνω
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/48-KYSDE.htm  και   
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/20-ypiresiaka-symvoulia-kef-a.htm

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ