Αθλητική και πολιτιστική ημέρα

ΥΠΕΠΘ - Γ4/353/2.8.90


 Αθλητική και πολιτιστική ημέρα.

            1. 'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 47 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 1671 ).
           2. Την απόφαση ΜΕ 1969/24.9.75 "Αθλητική Εορτή Σχολείων Μ.Ε."
Α  π   ο  φ  α   σ   ί   ζ  ο   υ   μ   ε
            1. Θεσμοθετούμε την αθλητική και πολιτιστική ημέρα, μέσα στο τελευταίο   δεκαήμερο (10/ήμερο ) πριν από την ημέρα λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε διδακτικού έτους, για όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.        Την ημέρα αυτή κάθε σχολείο θα διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις διεξαγωγή αγώνων, απονομή επάθλων κ.λ.π. ) και πολιτιστικές ( εκθέσεις ζωγραφικής , χειροτεχνίας, παραστάσεις Θεατρικές, χορωδίες, διαγωνισμούς κ.λ.π.) που θα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου ή στον πλησιέστερο αθλητικό χώρο της περιοχής.
3.        Ο Διευθυντής κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων , τις μαθητικές κοινότητες και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ορίζει την ημέρα, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές.
            Υπεύθυνος για την οργάνωση των εκδηλώσεων ορίζεται ο Υποδιευθυντής του κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος σε συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής όσον αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις και τους  Καθηγητές Καλλιτεχνικών ή Μουσικών μαθημάτων, κατά κύριο ρόλο ( όπου υπηρετούν ), ή ένα δάσκαλο ή καθηγητή άλλης ειδικότητας έχουν την ευθύνη της επιτυχούς οργάνωσης των εκδηλώσεων.
            4. Στις εκδηλώσεις αυτές θα καταβάλλεται προσπάθεια συμμετοχής  όλων των μαθητών σε μια τουλάχιστον αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση.
            Οι εκδηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν και κατά ομάδες σχολείων εφόσον το αποφασίσουν οι οικείοι Σύλλογοι.
            5. Η είσοδος θεατών στις παραπάνω σχολικές γιορτές θα είναι ελεύθερη και   ως εκ τούτου απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων.
            Τυχόν έξοδα διοργάνωσης και τέλεσης των εκδηλώσεων αυτών θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τη Σχολική Εφορεία κάθε Σχολείου.
            Για την καλύτερη προετοιμασία των εκδηλώσεων αυτών μπορεί να γίνει χρήση μέχρι 6 διδακτικών ωρών, κατόπιν αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων.
            Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων, ως και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να παρέχουν αμέριστη τη συμβολή τους.
                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ