Επιστολή ΠΕΝΕΛΦΑ προς Υπ. Παιδείας (και απάντηση) με θέμα την "Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής"

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
Χαλάνδρι, 11-3-2018 
Αριθμός πρωτ: 96
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Έλλης 3,15232, Χαλάνδρι
ΤΗΛ.: 210 6755725
EMAIL: penelfa2@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.penelfa.gr
http://tripodis.gr/diakirixis.htrn

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Τριπόδης Νικόλαος 6972356658 
Αντιπρόεδρος: Κατσαγκόλπς Αθανάσιος 6977232766 
Γραμματέας: Βούξινου Ανδριανή 6932796434 
Ειδικός Γραμματέας: Γρυπάρπς Ιωάννης 6944326657 
Ταμίας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 6946003069 
Μέλος: Αγαλιανοό Ολυμπία 6944101505 
Μέλος: Μαύρου Κυριακή 6977746346 
Μέλος: Καράκος Νικόλαος 6977086907 
Μέλος: Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος 6932300610


ΠΡΟΣ: 
Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
Αξιότιμε
κ. Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων


Επειδή η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί μια ποιοτική επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας, είναι κατανοητή και αναγκαία η παρέμβαση της Πολιτείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη μίας δημιουργικής και αποτελεσματικής Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, με στόχο την αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού.

«Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα,» (άρθρο 2, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978).

«Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,» (άρθρο 4, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978).

Θεωρείτε ότι τα επιστημονικά και οργανωτικά προσόντα των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Γαλλικής Φιλολογίας είναι ισοδύναμα με αυτά των εκπαιδευτικών φυσικής Αγωγής, σε ότι αφορά τον επιχειρησιακό στόχο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, ο οποίος είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής, της Αθλητικής Παιδείας και δραστηριότητας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 18/23 Φεβρουάριου 2018);

Συγκεκριμένα με την υπ. αριθ. 37868/Υ1/5-3-2018 Υπουργική Απόφαση τοποθετήσατε στις οργανικές μονάδες στην Δ/νση φυσικής Αγωγής του Υπουργείου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης (άγνωστο πότε), δυο Προϊσταμένες των Τμημάτων, μια εκπαιδευτικό δασκάλα και μια Γαλλικής Φιλολογίας, αν και στις διατάξεις της αναγράφεται «έχοντας υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα, την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας, τη γνώση του αντικειμένου του φορέα και τις εν γένει διοικητικές ικανότητες των τοποθετούμενων».

Τι είδος λειτουργίας διοίκησης (προγραμματισμό, οργάνωσης, λήψη αποφάσεων, έλεγχος και αξιολόγηση) θα διατελέσουν άτομα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό; Γιατί αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής με μακρά πείρα και μεταπτυχιακά στην οργάνωση διοίκηση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού;

Πως θα διαχειριστούν 200.000 μαθητές-τριες σε αγώνες αθλοπαιδιών όλων των βαθμιδών, Σχολικούς Αγώνες Λυκείων σε 21 Ολυμπιακά Αθλήματα και 850.000 μαθητές-τριες στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού;

Το ίδιο φαινόμενο, υποβάθμισης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, παρατηρείται και με την αδυναμία συγκρότησης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-18 όπως ορίζεται από την υπ. αριθ. 190677/Δ5/21-11-2016 Υπουργική Απόφαση. Τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 9712/Δ5/22-1-2018 Υπουργική Απόφαση όπου συγκροτεί Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη από τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (άτομα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό) και δυστυχώς το γεγονός αυτό έχει επίπτωση στους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων.

Ας θυμηθούμε την ανάρτηση από το syrizasports στις 27/08/2013 «Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι η Φυσική Αγωγή στην εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη και αδιαπραγμάτευτη επιλογή του στην εφαρμογή της αθλητικής του πολιτικής».

Επίσης τον ρόλο του αθλητισμού στη σύγχρονη κοινωνία» 18/4/2016 με τον κοινό χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων kol του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. «Ο αθλητισμός συμβάλλει στη σωματική και πνευματική υγεία των ανθρώπων, στην κοινωνικοποίηση των νέων, στην ψυχαγωγία των ατόμων, στη γνωριμία και τη συμφιλίωση των λαών μέσα από τις διεθνείς διοργανώσεις. Η Ελλάδα, με τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει, στοχεύει πάντα στη διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με το σύγχρονο τρόπο ζωής».

Είναι επιτακτική ανάγκη η Φυσική Αγωγή να ανακτήσει τον αρμόζοντα ρόλο της στην Εκπαίδευση και να αναβαθμιστεί, γιατί όπως ορίζουν η UNESCO και η Πανευρωπαϊκή Ένωση φυσικής Αγωγής «δεν υπάρχει αγωγή χωρίς φυσική αγωγή» (no education without physical education).

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας.

Για το Δ.Σ
      Ο Πρόεδρος.                                                                                          Η Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Τρίποδης                                                                                     Ανδριανή Boύξινου


--------------------------------------------------------------------

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 15.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 2352 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Γαλάνη Νατάσα 
Τηλ. : 210 344 3401

ΠΡΟΣ:

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ελλης 3,15232, Χαλάνδρι 

Υπόψη Προέδρου του Δ.Σ.

Κου. Τρίποδη Νικολάου

Θέμα : «Απάντηση στην από 11-3-2018 (αρ. εισ. πρωτ. 2276/13-3-2018) επιστολή σας»


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απαντώντας στην επιστολή σας, όσον αφορά την τοποθέτηση Προϊσταμένων των τμημάτων Φυσικής Αγωγής, επισημαίνει:


  • 1.  Η τοποθέτηση προϊσταμένων έγινε με βάση και εξαιτίας του νέου Οργανισμού του Υπουργείου. Πολύ σύντομα θα προχωρήσει και η διαδικασία κρίσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Αρα, η τοποθέτηση αφορά στο διάστημα έως τις κρίσεις.
  • 2.  Είναι σαφές ότι και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, όπως και οι προηγούμενες αυτής της κυβέρνησης, αναζήτησαν και βρήκαν τρόπους αναβάθμισης της φυσικής αγωγής μέσα στα σχολεία, παρά τα στενά δημοσιονομικά πλαίσια (την εφαρμογή του προγράμματος κολύμβησης στα δημοτικά και επέκταση του από φέτος και στη δ' δημοτικού, σχολικά πρωταθλήματα κοκ)
  • 3.  Εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής κατέχουν εδώ και χρόνια θέσεις ευθύνης σε άλλους τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενό τους, χωρίς αυτό να σημαίνει υποβάθμιση του αντικειμένου ή προνομιακή μεταχείριση των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Προϊστάμενος της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι απόφοιτος τμήματος φυσικής αγωγής. Η διεύθυνση υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Σπουδών η οποία συγκεντρώνει ένα αξιολογότατο ανθρώπινο δυναμικό, διαφορετικών ειδικοτήτων που συνεργάζεται αρμονικά, παρά τις διαφορετικές ειδικότητες που συνυπάρχουν εντός του. Οι προϊστάμενοι που ορίστηκαν στα συγκεκριμένα τμήματα, έχουν επιδείξει αφοσίωση, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων που κατά καιρούς τοάς έχουν ανατεθεί. Η άσκηση διοίκησης προϋποθέτει ουσιαστικά προσόντα, διοικητικές ικανότητες και ποιότητα υπηρεσιακής δραστηριότητας και αυτό τηρήθηκε και στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. 

Με τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται σαφές ότι τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων της φυσικής αγωγής έγινε με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Υπουργείου και στόχο την υποβοήθηση των σχολικών μονάδων στο έργο που προσφέρεται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Οι τοποθετήσεις έγιναν απολύτως αξιοκρατικά και, θεωρούμε πως εξυπηρετούν τους σκοπούς του Υπουργείου και της αναβάθμισης της φυσικής αγωγής. Θεωρούμε άδικη την κριτική που γίνεται. Σε λίγο καιρό θα φανούν τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής και θα κριθούμε όλοι με βάση αυτά.Η Διευθύντρια του Γραφείου Υπουργού

Νίκη Μουντζούρογλου


(όλο το παραπάνω αρχείο, σε μορφή .pdf, δείτε ΕΔΩ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ