Γενική παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Συμβούλων

Το έργο των  κ. κ.  Σχολικών Συμβούλων στα σχολεία που ορίζονται να έχουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη, προκύπτει από την υπουργική απόφαση (Φ.353.1/324/105.657/Δ1/8-10-2002) και από το νόμο 1566/85 και ορίζεται στην εγκύκλιό μας 3375/16-10-2003:
Οι σχολικοί σύμβουλοι καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως:
 • Συνεργασία με:
  • Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (άρθρο 12,  παράγρ. 1 και 2, εδάφ. α)
  • Μαθητικές κοινότητες (άρθρο 12, παράγρ. 2, εδάφ. α και νόμος 1566/85, άρθρο 45)
  • Συνδικαλιστικούς φορείς (άρθρο 12, παράγρ. 2, εδάφ. α)
  • Πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους (άρθρο 12, παράγρ. 2, εδάφ. α)
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 12, παράγρ. 2, εδάφ. α)
 • Ορθός τρόπος επικοινωνίας με
  • γονείς,
  • μαθητές και
  • συνεργασία μελών Συλλόγων Διδασκόντων (άρθρο 9, παράγρ. 2, εδάφ. ι)
 • Λειτουργία των οργάνων του σχολείου (άρθρο 5, παράγρ. 2, εδάφ. δ και ν. 1566/85, άρθρο 51: σχολικά συμβούλια κ.λπ.)
 • Διαπίστωση αδυναμίας άσκησης εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 8, παράγρ.1, εδάφ.ε)
 • Ενισχυτική διδασκαλία (άρθρο 5, παράγρ. 2, εδάφ. δ)
 • Εφαρμογή προγράμματος σπουδών (άρθρο 8, παράγρ. 1, εδάφ. β  / άρθρο 10, παράγ. 1 και 2, εδάφ. γ)
 • Παιδαγωγικές συνεδριάσεις (άρθρο 5, παράγρ. 2, εδάφ. δ)  και προγραμματισμός τους (άρθρο 10, παράγρ. 2, εδάφ. γ)
 • Προγραμματισμός και απολογισμός του διδακτικού έργου (άρθρο 5, παράγρ. 2, εδάφ. δ)
 • Σχολική ζωή (άρθρο 5, παράγρ. 2, εδάφ. δ)
 • Επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης (άρθρο 7, παράγρ. 2 και άρθρο 9, παράγρ. 2, εδάφ. η)
 • Ενδοσχολική επιμόρφωση (άρθρο 8, παρ. 1, εδάφ. γ και άρθρο 10, παράγρ. 2, εδάφ. γ)
 • Εξοικείωση καθηγητών με σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία (άρθρο 9, παρ. 2, εδάφ. ε)
 • Σύγκληση έκτακτων συσκέψεων των Διευθυντών των σχολείων της γενικής παιδαγωγικής ευθύνης τους (άρθρο 10,παράγρ.2, εδάφ.β)
 • Εμπλουτισμός (άρθρο 10, παράγ. 2, εδάφ. β) -  λειτουργία εργαστηρίων, βιβλιοθηκών (και άρθρο 13, παράγρ. 3, εδάφ. α) λοιπού εξοπλισμού (και άρθρο 13, παράγρ. 3, εδάφ. α)
Η επιτέλεση του παραπάνω έργου γίνεται, με επίσκεψη των Σχολικών Συμβούλων στα σχολεία, με πρόσκληση των Διευθυντών των σχολείων, με συσκέψεις, με αποστολή εγκυκλίων κ.λπ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ