Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό -ακόμη και στα ολιγοθέσια σχολεία- το Υπ. Παιδείας απαιτεί να διδάσκεται από Γυμναστές -ΠΕ11

Η Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό επιβάλλεται να διδάσκεται από Γυμναστές:
"Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2012-2013", Φ12/431/64914/Γ1/11-6-2012

Σημείωση: Με τη νέα Εγκύκλιο πλέον, ακόμη και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, το μάθημα της Φ.Α. -λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου - πρέπει να διδάσκεται από Καθηγητές της Φ.Α. (ΠΕ11).

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο πως βελτιώθηκε σε σχέση με τις εγκυκλίους των προηγουμένων ετών:
(Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., Φ12/431/64914/Γ1/11-6-2012)
«Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ70». (στην 6η σελίδα από τις 11)
---------

Δείτε την εγκύκλιο, η οποία παρέμεινε μέχρι το προηγούμενο σχολ. έτος, στερώντας τους μαθητές του Δημοτικού από τον εξειδικευμένο καθηγητή τους.
β) «Προγραμματισμόςεκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2011-2012»
(Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε., Φ.12 /570/67123/Γ1/14-6-2011)
"Η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους."  (στην 6η σελίδα από τις 9)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής