Θέσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Δελτίο Τύπου - Υπόμνημα της Ενωτικής Κίνησης Γυμναστών

Αθήνα: 03-10-2012

 ΠΡΟΣ

 Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 Πολιτισμού κ΄ Αθλητισμού

 Κύριο Γιάννη Ιωαννίδη

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΘΕΜΑ: Θέσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


 K. Υφυπουργέ,

 Η Ενωτική Κίνηση Γυμναστών έθεσε από την απαρχή της ίδρυσής της ως σκοπό την επιστημονική προσέγγιση και αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε μια σειρά θεμάτων που η επίλυσή τους μπορεί να ενισχύσει την βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να ισχυροποιήσει το ρόλο του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιπλέον, θεωρούμε ως καθήκον μας την συστηματική και διεξοδική επαφή και συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προβλήματα του κλάδου, χωρίς ωστόσο καμία διάθεση για υποστήριξη στενών συντεχνιακών συμφερόντων και παρόμοιων συσχετισμών. Πιστεύουμε, ότι η αναβάθμιση της Εκπαίδευσης δεν δύναται να αποτελεί το δούρειο ίππο για την επίτευξη στενών κλαδικών συμφερόντων παρά μόνο προτάσεων και συνεχούς ανάγκης για εξέλιξη.

 Με γνώμονα τις παραπάνω θέσεις θα θέλαμε να σας θίξουμε τα παρακάτω ζητήματα:

 1. Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής Λυκείου.

 Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ορθής διαχείρισης της εκπαιδευτικής πρακτικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου, όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να τροποποιηθεί και να αναμορφωθεί για να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών-τριων και να είναι αποδοτικότερο. Ενδεικτικά, θα θέλαμε να αναφέρουμε, ότι στο Λύκειο οι μαθητές επιλέγουν μια δραστηριότητα την οποία και εξασκούν κατά τη διάρκεια του τετραμήνου και αυτή αποτελεί κριτήριο της επίδοσής τους. Αυτή η επιλογή, αν και ορθά θεωρείται ότι είναι σημαντική για την επίτευξη του βιωματικού στόχου του μαθήματος, εντούτοις πρακτικά δημιουργεί προβλήματα και ασάφειες στην καθημερινή πρακτική. Η αναμόρφωση του προγράμματος με τη διδασκαλία -έστω και των βασικών αλλά με τις κατάλληλες ηλικιακές προσεγγίσεις- θεματικών αντικειμένων, θεωρούμε ότι θα έκανε το μάθημα πιο ουσιαστικό και αποδοτικό. Επιπλέον, θα βοηθούσε στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Προϋπόθεση βέβαια θα ήταν και η συγγραφή του αντίστοιχου βιβλίου για την Φυσική Αγωγή στο Λύκειο που έστω και επιμορφωτικά απαιτείται να υπάρχει ως υποστηρικτικό μέσο του εκπαιδευτικού. (Ο τελευταίος Οδηγός Α.Π. του μαθήματος εκδόθηκε το 1990). Υπογραμμίζουμε λοιπόν, ότι όπως και σε κάθε άλλη μαθησιακή δραστηριότητα, ένα σαφές και οργανωμένο πλάνο δρα θετικά και για το μαθητή αλλά και για τον διδάσκοντα, κάτι που προς το παρόν δεν υφίσταται για τη διδασκαλία της Φ.Α. στις τάξεις του Λυκείου.

 2. Η Φυσική Αγωγή ως μάθημα κατεύθυνσης

 Με την απόφαση 59609/Γ2/25-5-2012 που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ Β’ 1213), αλλά και με επόμενες αποφάσεις καθορίστηκαν τα ωρολόγια προγράμματα των τάξεων των Λυκείων. Εκτός από τον προγραμματισμό των ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα, κατηγοριοποιήθηκαν και τα μαθήματα Κατευθύνσεων και Γενικής Παιδείας. Το πνεύμα αυτών των αλλαγών φαίνεται ότι διακατέχεται από μια προσπάθεια για την βελτίωση της ύλης με το να γίνεται αμεσότερη και ουσιαστικότερη στους μαθητές καθώς και αποσύνδεση του Λυκείου με την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο.

 Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, εκτός από την κοινά αποδεκτή σπουδαιότητα που έχει για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, εντούτοις προς το παρόν δεν έχει ενταχθεί στα μαθήματα των κατευθύνσεων, μολονότι είναι Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο. Ως αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης, είναι μια ακόμα εξωσχολική και δαπανηρή υποχρέωση των μαθητών, που επιθυμούν να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές. Ενώ λοιπόν το Υπουργείο ζητάει και βαθμολογεί με σημαντικούς συντελεστές τα ειδικά μαθήματα, εντούτοις στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής που εξετάζεται Πανελλαδικά, δεν φροντίζει να παρέχει στους μαθητές του την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη.

 Ως αποτέλεσμα αυτού, είναι να δημιουργείται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους μαθητές που έχουν τους πόρους ή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιο οργανωμένο αθλητικό κέντρο και σε αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα εξωσχολικό φροντιστήριο ή δεν έχουν στον τόπο τους το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Από την άλλη, τα μαθήματα που τίθενται προς εξέταση στους υποψήφιους για τα ΤΕΦΑΑ ή τις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν βασικά μαθήματα σε όλα τα ΤΕΦΑΑ της χώρας, οπότε κάθε Καθηγητής Φυσικής Αγωγής θα μπορούσε να τα διδάξει εντός του σχολείου. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναμορφωθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Κατευθύνσεων με την εισαγωγή δύο (2) ωρών επιλογής Φυσικής Αγωγής στον κύκλο σπουδών κατεύθυνσης του Νέου Λυκείου, ως υποστήριξη στους μαθητές των τάξεων που επιθυμούν να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, έτσι ώστε να υπάρξει ισόνομη και ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών.

 3. Αθλητικά Σχολεία
Ο Θεσμός του Αθλητικού Σχολείου τα τελευταία χρόνια φθίνει παρασύροντας μαζί του τους ταλαντούχους αθλητές-τριες. Στην τωρινή χρονική συγκυρία και χωρίς να υπάρχει νέο κόστος αφού οι θέσεις των Αθλητικών Σχολείων καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό θεωρούμε απαραίτητη την ανασύστασή του. Πριν χαραχθεί το πλάνο της αναδιάρθρωσης των Αθλητικών Σχολείων, θα πρέπει να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες υποστήριξης αυτής της νέας μορφής του σχολείου. Ενός σχολείου όπου θα κινείται «μαθητοκεντρικά» ενισχύοντας παράπλευρα και τις δομές που είναι απαραίτητες τώρα όσο ποτέ άλλοτε, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ίδρυσής του. Σταχυολογώντας λοιπόν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το αναμορφωμένο Αθλητικό Σχολείο θα πρέπει να:
  •  Δίνει προτεραιότητα στον αγωνιστικό Αθλητισμό καθώς και την Δια Βίου Εκπαίδευση και Άσκηση
  •  Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους μαθητές αθλητές στην εκπαιδευτική αλλά και αγωνιστική τους εξέλιξη
  •  Να υποστηρίζει τους γονείς
  •  Να υποστηρίζει τους Διδάσκοντες Εκπαιδευτικούς.
 Ειδικότερα και σε συνάρτηση με τα παραπάνω προτείνουμε την συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες προκειμένου το Προπονητικό Πρόγραμμα των μαθητών – αθλητών να είναι σε σχέση με το αγωνιστικό πρόγραμμα, ούτως ώστε οι αθλητές υψηλών επιδόσεων ή Ομοσπονδιακού ενδιαφέροντος να κατευθύνονται ουσιαστικά. Η προπόνηση στο σχολείο θα πρέπει επιτέλους να αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην ουσιαστικότερη βελτίωση του αθλητή και σε συνεργασία με τις προπονήσεις που πραγματοποιούνται στο σύλλογο ή στις Εθνικές Ομάδες. Έτσι, προτείνεται η δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους διδάσκοντες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και στους προπονητές των αθλητών. Ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα σχεδιάζεται από κοινού και θα αξιολογείται ως προς τους στόχους του και την αποτελεσματικότητά του.

 Η συνεργασία ανάμεσα σε Αθλητικό Σχολείο και Ομοσπονδία δύναται να εγγυηθεί το αγωνιστικό επίπεδο των υποψήφιων για τη φοίτηση. Έτσι, η διαρκής και αναγνωρισμένη αθλητική πορεία των μαθητών – αθλητών θα αποτελεί εχέγγυο για την ουσιαστικότερη προετοιμασία τους στα αθλήματα, αφού πια η επίδοση θα διασφαλιστεί αλλά και θα αποτελεί ένα επιπλέον κριτήριο για την εισαγωγή των μαθητών. Θα πρέπει βέβαια να καταστεί σαφές ότι η επιστημονική υποστήριξη των αθλητών είναι μακράν και πέρα από συμβατικούς αριθμούς που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για τη δημιουργία ή την αναστολή τμημάτων αφού όπως γνωρίζουμε το αθλητικό δυναμικό της χώρας είναι περιορισμένο, ειδικά στα ατομικά αθλήματα. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε υψηλού επιπέδου αθλητές.

 Επιπλέον, προτείνουμε την οργανωμένη επιμόρφωση με τη μορφή ημερίδων-συναντήσεων, έτσι ώστε οι διδάσκοντες καθηγητές των υπόλοιπων ειδικοτήτων αλλά και οι γονείς των μαθητών των Αθλητικών Σχολείων να ενημερώνονται για το απαιτητικό πρόγραμμα των μαθητών – αθλητών, τις απαιτήσεις του σύγχρονου αγωνιστικού αθλητισμού αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη του έμψυχου μαθητικού δυναμικού. Στο ίδιο πλαίσιο εισηγούμαστε ως σημαντικό κριτήριο την ανάληψη της διοίκησης του σχολείου από Διευθυντές με αναγνωρισμένη θητεία και επιμόρφωση περί του αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση εκτός από το Διευθυντή θα πρέπει να δημιουργηθεί θέση συμβούλου για θέματα αγωνιστικού αθλητισμού, η οποία θα εστιάζει στην επιστημονική διευθέτηση αθλητικών ζητημάτων (επίδοση, αξιολόγηση, σχεδιασμός κα) και θα καθορίζεται με σαφή κριτήρια, μέσα στη σχολική μονάδα.

 Τα ζητήματα της βασικής εκπαίδευσης των μαθητών τα θεωρούμε εξίσου σημαντικά με την αθλητική τους εξέλιξη και για το λόγο αυτό προασπίζουμε τη δυνατότητα των μαθητών να αποκτήσουν όλα τα απαιτούμενα –έτσι όπως πηγάζουν από τα αναλυτικά προγράμματα- στοιχεία. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των μαθητών σε αυτού του νέου τύπου Αθλητικού Σχολείου που προτείνουμε και θεωρούμε απαραίτητη την υποστήριξη και στον τομέα των μαθημάτων. Ως εκ τούτου ένα από τα στοιχεία που προτείνουμε μεταξύ άλλων, είναι η δημιουργία ευέλικτου προγράμματος συμπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών όταν υφίστανται ημέρες απουσίας για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το συνώνυμο των Τ.Α.Δ. (Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης) με την εκπαιδευτική υποβάθμιση ή την αθλητική επίδοση εις βάρος των μαθημάτων μας βρίσκει αντίθετους. Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί ακόμα και από τους Ολυμπιονίκες υψηλά στάνταρντ μορφωτικού επιπέδου.

 Τέλος, υποστηρίζουμε την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα έχει την αυτοτέλεια του σε διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό με μια σειρά προτάσεων, έτσι ώστε να μην είναι κανείς δέσμιος απόλυτων αριθμών αλλά υπόλογος διαρκούς και αδιάβλητης αξιολόγησης. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω προτείνονται εφόσον ο σκοπός της ίδρυσης των νέων Αθλητικών Σχολείων κατευθύνεται προς τον αγωνιστικό αθλητισμό. Αν ο σκοπός είναι άλλος, θα πρέπει να οργανωθούν και προς άλλες κατευθύνσεις οι δράσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στο σκοπό του.

 4. Η Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Ήδη από τις πρώτες οργανωμένες προσπάθειες για την οργάνωση των σχολικών μαθημάτων και τη δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών, έγινε ειδική μνεία στην Φυσική Αγωγή. Βλέπουμε λοιπόν, ήδη από το Βασιλικό Διάταγμα 1896 για την οργάνωση των νηπιαγωγείων, να αναφέρεται ότι «στα νηπιαγωγεία επιδιώκεται η σωματική και πνευματική ενίσχυση των παιδιών μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και σωστή διδασκαλία των μαθημάτων..» κάτι που ενισχύεται με το πέρασμα των ετών φθάνοντας έως και το σχετικά πρόσφατο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών που μεταξύ των άλλων θεωρεί ως απαραίτητη τη σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των νηπίων. Στο ίδιο κλίμα και η συγγραφή των νέων βιβλίων για τη Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο που καθορίζουν με ακρίβεια τους στόχους αλλά και τη σημαντικότητα του μαθήματος. Και μολονότι, δύσκολα μπορεί πλέον κάποιος να αμφισβητήσει την αξία της Φυσικής Δραστηριότητας στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, φαίνεται ότι στις ημέρες μας τίθεται εκ’ νέου το ζήτημα ποιος θα δύναται να βοηθήσει στην ομαλή αυτή ανάπτυξη υποστηρίζοντας επιστημονικά τους μαθητές. Και αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι «δεν έχει νόημα οποιαδήποτε μεταρρύθμιση ή αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», αναρωτιόμαστε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής από προσωπικό που δεν έχει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια.

 Αντί λοιπόν μέσα από την τάση για εξειδίκευση να γίνεται η συστηματική απορρόφηση εκείνων που κατέχουν νόμιμα τα προσόντα αλλά και οφείλουν να καθοδηγήσουν στο χώρο της κίνησης και της άσκησης τους μαθητές, παρατηρείται το φαινόμενο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής να μην διδάσκεται από τους ειδικούς του χώρου, δηλαδή τους πτυχιούχους των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), αλλά σε πολλές περιπτώσεις από τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Σχολών. Και αυτό δεν είναι μόνο υποκειμενική κρίση αλλά στο ίδιο κλίμα κυμαίνονται και αντίστοιχες τοποθετήσεις της Δ.Ο.Ε. προς τους Δασκάλους, που επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη γι' αυτό…».

 Είναι όμως γεγονός, ότι ανεξάρτητα από εγκυκλίους, οδηγίες κα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής προκειμένου να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη από τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. όπως και κάθε άλλο μάθημα ειδικότητας από τους αντίστοιχους επιστήμονες. Την εποχή της διαρκούς εξειδίκευσης και επιμόρφωσης, που καθ’ όλα θετικά το Υπουργείο έχει ξεκινήσει και ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής περιμένουμε, είναι τουλάχιστον οξύμωρο να αναιρείται στη βάση του το κύριο αντικείμενο των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που είναι η ορθή κινητική ανάπτυξη των μαθητών. Ανάπτυξη που θα πρέπει να παρέχεται ανεξάρτητα από το τη σύσταση του σχολείου όσον αφορά το δυναμικό σε δασκάλους. Θεωρούμε απαραίτητο και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των μαθητών στην ορθή και ολοκληρωμένη μάθηση από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάτι ομοίως προασπίζεται από το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

 5. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δια Βίου Μάθηση και Φυσική Αγωγή

 Η Ενωτική Κίνηση Γυμναστών έχει αναφερθεί εκτενώς στο θέμα της Δια Βίου Μάθησης και Φυσικής Αγωγής κάνοντας παρεμβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση. Θεωρούμε, ότι η φιλοσοφία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στη σχολική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εφικτή για όλους, ανεξάρτητα από την βαθμίδα της εκπαίδευσης ή την ηλικία. Τα οφέλη της Δια Βίου Άσκησης θεωρούνται πια θεμελιώδη για την Ποιότητα της Ζωής, όσο και ευεργετικά για την πρόληψη των τραυματισμών και ενίσχυση της φυσικής Υγείας. Για το λόγο αυτό, τόσο τα σχολικά εγχειρίδια όσο και οι προτροπές των επιστημόνων από το χώρο της Ιατρικής, Ψυχολογίας και φυσικά της Φυσικής Αγωγής προτρέπουν για άσκηση σε όλο το φάσμα των ηλικιών και σε μερικές περιπτώσεις «χρησιμοποιούν» τη Φυσική Αγωγής ως θεραπεία χρόνιων ασθενειών.

 Μολονότι λοιπόν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί θεμελιώδες μάθημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και με άμεσες κατευθύνσεις προς τη Δια Βίου Άσκηση, με μείζονες παρεμβάσεις στην παιδική και εφηβική ηλικία καθώς και με αυταπόδεικτα οφέλη στη ποιότητα ζωής ανεξάρτητα από την ηλικία των ασκουμένων, με χρήσιμες προεκτάσεις σχετικά με τη διαθεματικότητα της εκπαίδευσης, εντούτοις παρατηρείται το εξής οξύμωρο, να βρίσκεται δηλαδή εκτός σχεδιασμού από τη Δια Βίου Μάθηση και εντελώς αποκλεισμένο από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 Ζητάμε συνεπώς μια κοινωνία που να είναι αθλητική, μακριά από προβλήματα Υγείας λόγω μη-άσκησης, εξαίρουμε τα οφέλη της καλής Φυσικής Κατάστασης και παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιούμε όλα όσα η Επιστήμη μας τονίζει αλλά και ούτε όσα τίθενται ως βασικά στην ίδια την υποχρεωτική εκπαίδευση βάση του Σχεδιασμού και της Φιλοσοφίας της.

 Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η απουσία της Φυσικής Αγωγής από την εκπαίδευση των Ενηλίκων θα πρέπει να επανεξετασθεί και λαμβάνοντας υπ ‘όψιν τα παραπάνω να εισαχθεί το μάθημα και στην εκπαίδευση των ενηλίκων, αφού πληροί όλα όσα εκείνα θεωρούνται απαραίτητα. Η διαθεματικότητα και η θεματολογία του μαθήματος μπορεί να αποτελέσει για τους ενήλικες εκπαιδευομένους ένα γνωστικό αντικείμενο που θα διεγείρει την ανάγκη που έχουν για μάθηση και θα καταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία ευχάριστη και ωφέλιμη μέσα από προγράμματα Φυσικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Αναψυχής, Αρχών Διαιτολογίας και Πρόληψης, Αγωγής Υγείας και Φιλοσοφίας του Αθλητισμού.

 6. Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΠΕ11.

 Η ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού φαίνεται να αποτελεί σημείο αναφοράς στις προσπάθειες της Κεντρικής Διοίκησης. Μια προσπάθεια πολυσήμαντη αλλά και δύσκολη. Ως Ενωτική Κίνηση Γυμναστών επικροτούμε τις προσπάθειες που γίνονται και θα σταθούμε υποστηρικτές στο έργο αυτό. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η μη προκήρυξη επιμόρφωσης Β’ επιπέδου για τους Καθηγητές ΠΕ11 στερεί από τον κλάδο το δικαίωμα της ενδελεχούς επιμόρφωσης και υποστήριξης του μαθήματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενώ διοικητικά δημιουργεί και ανισότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών.

 Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιγράφεται κυρίως για τον πρακτικό του χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σημαντική και πολύ-επίπεδη υποστήριξη του μαθήματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τα τμήματα των αντίστοιχων Πανεπιστημίων έχουν ειδικούς τομείς για την διαχείριση και χρήση των νέων τεχνολογιών επικεντρωμένες στη διδασκαλία του μαθήματος. Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επιμόρφωση των καθηγητών της αντίστοιχης ειδικότητας.

 Ως Ενωτική Κίνηση Γυμναστών ζητούμε την άμεση ενεργοποίηση και σύσταση της Β’ φάσης επιμόρφωσης για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

 Τα μέλη της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ


(πηγή: www.gymnews.gr)
 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ