«Προγραμματισμός σχολικών αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝAΣΙΩΝ σχ. έτους 2012-2013»

 .

  www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ


-----------------------------------------------------------

«Προγραμματισμός σχολικών αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝAΣΙΩΝ σχ. έτους 2012-2013»
(όλο το παρόν αρχείο και σε μορφή .pdf ΕΔΩ)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μαρούσι, 25/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 132722/Γ4

Προς: 1) Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας
2) Διευθυντές Α/θμιας Εκπ/σης της Χώρας

Κοιν: 1) Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της Χώρας
2) Σχολικούς συμβούλους ΠΕ 11
3) Ομάδες Φυσικής Αγωγής της Χώρας
4) Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
5) Αθλητικές Ομοσπονδίες
6) Eλληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
7) Special Olympics Hellas

 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γ’ ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80 – Μαρούσι
Πληροφορίες : Ε. Χριστοφιλόπουλος, Χ. Αγγελή
Τηλ :210-3443012,3443090, FAX : 210-3442210


ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός σχολικών αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝAΣΙΩΝ σχ. έτους 2012-2013».

Ενόψει της προκήρυξης των Πανελλήνιων Σχολικών Πρωταθλημάτων θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο. Ε .Σ. Α.) σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 2.2.1 της 41871/Γ4/11-4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012) Υπουργικής Απόφασης.
ΚΟΕΣΑ - ΟΕΣΑ
Σχ. Αγώνες
Κεντρική & Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων
Εγκύκλιος 132722/Γ4 25/10/12: «Προγραμματισμός σχολικών αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝAΣΙΩΝ σχ. έτους
2012-13»
// Σε μορφή .pdf: 132722/Γ4/25-10-2012 //
- Συνημμένα:
1) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
2) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ Α_ΦΑΣΗ
Εγκύκλιος30347/Γ4 20/3/12: Προκήρυξη των Σχολικών Αγώνων Δημοτικών και Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2011-2012 (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ // Σε μορφή .pdf: 30347/Γ4/20-03-2012
Υ.Α. 41871/Γ4/11-4-2012, ΦΕΚ 1296/12-4-2012 (βάσει της οποίας έγινε η 132722/Γ4/25-10-2012 Προκήρυξη Σχολ. Αγώνων)
141081/Γ4/8-12-2011 (Διαύγεια)
«Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 Υπ. Απόφασης.
ΦΕΚ 2794/τ.Β΄/8-8-2011 (Εφημ. Κυβερν.)
Υ.Α. 27750/Γ4/10-3-2010 (ΦΕΚ/τ.Β΄/10-3-2010)
Αρχική Υ.Α.με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δ/βάθμιας και Π/βάθμιας Εκπ/σης» με αριθ. 112843/Γ4/14−10−2005 και   ΦΕΚ 1497/ τ.Β΄/ 1−11−2005
1755/Γ4/13-11-1986:
Συμπλήρωση της αριθ. 112843/Γ4/14-10-2005 Απόφασης», ΦΕΚ 99 τ.Β΄/26−2-1987 (Κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.1824/1988-ΦΕΚ 296/Α/30.12.1988)
www.fa3.gr
Ιστοσελίδα Αθ. Διονυσόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
 

Οι Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες διεξάγονται πάντα σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 ΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1497/τ. Β΄/1-11-2005), όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες Υ.Α.
Για την τρέχουσα σχολική χρονιά καλείστε όπως προβείτε άμεσα στην Προκήρυξη ΜΟΝΟΝ της Α΄ Φάσης των αγώνων των ΛΥΚΕΙΩΝ για τα Ομαδικά Αθλήματα Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης.
Επίσης καλείστε όπως προβείτε άμεσα στην Προκήρυξη και των “Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ”
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σύμφωνα με τις παρ. 5,6 της 41871/Γ4/11-4-2012 (Φ.Ε.Κ.1296/τ.Β΄/12-4-2012) Υπουργικής Απόφασης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
Η Α’ φάση των Ομαδικών Αθλημάτων για μαθητές--τριες συμπεριλαμβανομένου του γυναικείου Ποδοσφαίρου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31/1/2013.
Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο Άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, του οποίου η Α’ φάση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23/12/2012, καθότι το Παγκόσμιο Σχολικό
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης θα διεξαχθεί στην περιοχή ελεύθερης Αμμοχώστου (Famagusta) της Κύπρου από 28 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2013 .
Με έγγραφο μας θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο διεξαγωγής της Β΄ φάσης των ομαδικών αθλημάτων και για τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.
Στα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές / μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία
επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. β' της άνωθεν Υπουργικής Απόφασης δηλαδή για το σχολικό έτος 2012-2013 μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές/μαθήτριες γεννηθέντες το 1995, 1996, 1997, 1998 .

Όσον αφορά τα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα σύμφωνα με το άρθρο 4.11.1.β' της άνωθεν Υπουργικής Απόφασης και τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια (Bulletins) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1) Για το άθλημα του Ποδοσφαίρου οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη : 1996 , 1997 , 1998 ή 1999.
2) Για το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που έχουν
γεννηθεί κατά τα έτη : 1996 , 1997 , 1998 ή 1999.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα για το σχολικό έτος 2012-2013 θα διεξαχθούν ως εξής:
Α) Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης στην περιοχή ελεύθερης Αμμοχώστου (Famagusta) της Κύπρου από 28 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2013..
Β) Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο Μπορντώ (Bordeaux ) της Γαλλίας από 14 έως 22 Απριλίου 2013.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α.
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 (ιγ΄, ιδ΄, ιε΄,ιζ΄, ιη΄) της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, έργο της Ο.Ε.Σ.Α. είναι:
Αμέσως μετά τη λήξη της Α’ ΦΑΣΗΣ κάθε ομαδικού αθλήματος, η Ο.Ε.Σ.Α. κάθε Νομού οφείλει να αποστείλει στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, θεωρημένα αντίγραφα των φύλλων αγώνα καθώς και θεωρημένα αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής σε όλους τους αγώνες των ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ομάδων της περιοχής της. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον αγώνα Β’ ΦΑΣΗΣ κάθε ομαδικού αθλήματος οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, θεωρημένα αντίγραφα των φύλλων αγώνα όλων των ομαδικών αθλημάτων καθώς και θεωρημένα αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων που μετείχαν στους αγώνες αυτούς.

Μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης των Aτομικών Aθλημάτων οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. οφείλουν να αποστείλουν στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θεωρημένα αντίγραφα του πρακτικού που θα συντάξουν με τα αποτελέσματα των αγώνων των ατομικών αθλημάτων που διοργάνωσαν. Τα αποτελέσματα των αγώνων της νικήτριας ομάδας Α’ και Β φάσης των ως άνω ομαδικών καθώς και τα πινάκια των ατομικών αθλημάτων να μας αποστέλλονται (τα θεωρημένα αντίγραφα) ταχυδρομικώς καθώς και με FAX (210-3442210 ) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί ώστε όλα τα έγγραφα που αφορούν αποτελέσματα αγώνων να φέρουν θεώρηση σε κάθε σελίδα.
Για τα ομαδικά αθλήματα μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης παρακαλούμε όπως
συμπληρώσετε και αποστείλετε θεωρημένους από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας τους πίνακες που σας επισυνάπτουμε και περιλαμβάνουν:
- Το όνομα της νικήτριας σχολικής ομάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού στο κάθε ομαδικό άθλημα.
- Το σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η νικήτρια σχολική ομάδα εντός
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού
- Τις ημερομηνίες που διεξήχθησαν οι αγώνες
- Το ονοματεπώνυμο των μαθητών /μαθητριών που απαρτίζουν τη νικήτρια ομάδα
- Το σύνολο των συμμετοχών του κάθε μαθητή/μαθήτριας στο σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η ομάδα στην Α’ Φάση.

Επισυνάπτουμε σχετικό υπόδειγμα.[ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ Α_ΦΑΣΗ]

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε εγγράφως σε περίπτωση που:
α) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας του Νομού σας, δεν διεξάγεται Σχολικό Πρωτάθλημα
ομαδικού αθλήματος λόγω μη συμμετοχής Σχολικών ομάδων Λυκείων.
β) μία σχολική ομάδα Λυκείου προκρίνεται στη Β΄ Φάση δίχως αγώνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Κεντρικός στόχος είναι οι αγώνες να διεξάγονται (εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου) με την παρουσία φιλάθλων, μετά από την κατάλληλη προεργασία από τη σχολική μονάδα και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, υπό την αυστηρή επιτήρηση των συνοδών, για την αποφυγή οποιασδήποτε εκτροπής.
Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των αθλητών και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της Δια Βίου Άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του σεβασμού του αντιπάλου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επεισοδίων ή παρεκτροπών πρέπει άμεσα να επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται.

ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Για τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ να γίνει προγραμματισμός που θα περιλαμβάνει:
-Αριθμό Διοργανώσεων και Περιόδους υλοποίησης
-Αθλήματα
-Περιοχές ή Σύνολο της Διεύθυνσης -Συνεργασίες -Κόστος
Στον ανωτέρω προγραμματισμό να συμπεριλαμβάνονται και οι διοργανώσεις Α.με.Α. με τις σχετικές λεπτομέρειες (π.χ αμιγείς ομάδες Α.με.Α. ή μεικτές ομάδες, κατηγορία Α.με.Α. κ.λπ.).
Για τον καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούμε να ανατρέξετε στην υπ’αριθμ. 41871/Γ4/11-4-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ τ΄Β', 1296/12-4-2012 άρθρα 5 και 6 και την υπ.αριθμ. 30347/Γ4/20-3-2012 εγκύκλιο.

Επίσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε εντύπως και ηλεκτρονικά την προαναφερόμενη ΥΑ και την εγκύκλιο, σε όλες τις σχολικές μονάδες ευθύνης σας, για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών ΠΕ11. Μετά τη λήξη των αγώνων παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ανά διοργάνωση (π.χ περίοδος Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου) και αποστείλετε τους πίνακες που σας επισυνάπτουμε [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ] και περιλαμβάνουν:
- Το σύνολο των Σχολείων ανά διοργάνωση και ανά άθλημα.
- Το σύνολο των ομάδων ανά διοργάνωση και ανά άθλημα
- Το σύνολο των Μαθητών-Μαθητριών ανά διοργάνωση και ανά άθλημα.
- Τον αριθμό των μικτών ομάδων ανά διοργάνωση και ανά άθλημα (όπου υπάρχουν).
- Τον αριθμό των ομάδων μαθητριών ανά διοργάνωση και ανά άθλημα (όπου υπάρχουν από την προκήρυξη αγώνες κατά φύλο).
Επισημαίνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος πρέπει να επιτύχουμε την υψηλή ποιότητα των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, σε Δημοτικά και Γυμνάσια, σε όλες τις Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας και τον κυριότερο ρόλο σε αυτό θα παίξει ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός και η άψογη υλοποίηση από τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας καλή σχολική χρονιά, με πολλές αθλητικές επιτυχίες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


 
(όλο το παρόν αρχείο και σε μορφή .pdf ΕΔΩ)
-----------------------------------


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1
Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ
ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11 (ανά περιοχή)
   KEAT :
Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)
   

 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ