Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών, Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας Φ18/115145/Δ5/6-10-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρούσι, 6-10-2011 Αριθ. Πρωτ, Βαθμ. Προτερ, Φ.18/115145/Δ5
ΠΡΟΣ: 1, Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. 2. Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151.80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.mlnedu.gov.gr amall: dlekpa@rTilnedu.gov.gr Τηλέφωνα: 210-34.42.095 & 210-34.42.112 FAX:210-34.42.765
ΘΕΜΑ: Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης , μετά την ψήφιση των νόμων: 3833/2010 (Α'40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», 3986/2011 (ΑΊ52) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2012-2015» και 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση» , σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις των αναφερομένων νόμων αφορούν τον Δημόσιο Τομέα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
ΚΟΙΝ.:
 
1. Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
Γ' Σεπτεμβρίου 75 10434-Αθήνα  
2. Ομοσπονδία Ιδιωτικών ΕκπαιδευτικώνΛειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), 
Χαλκοκονδύλη 13
10432 Αθήνα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
φ.
Ε, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
http://www.oiele.gr/userfiles/file/APODOXES_IDIVTIKVNEKPAIDEYTIKVN_KOYLAIDH.jpg
(Πηγή: www.oiele.gr)


Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών, Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας Φ18/115145/Δ5/6-10-2011

http://www.oiele.gr/userfiles/file/APODOXES_IDIVTIKVNEKPAIDEYTIKVN_KOYLAIDH.jpg


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ