Αναστολή των Πανελληνίων Σχολικών Πρωταθλημάτων, σχολικού έτους 2010-11

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ   
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80 – Μαρούσι                                       
Email                :physea@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Κ.Καλομοίρη
                           Ε.Χριστοφιλόπουλος
                           Π.Γκούφα
Τηλέφωνο       : 210-3443012, 210-3443358
                            210-3442208
    FAX               : 210-3442210     
FAX                  : 210-3443015
Μαρούσι 20 -01-2011
Αρ.πρωτ 7353 /Γ4


ΠΡΟΣ: -ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΚΟΙΝ:
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
.
ΤΗΛ :00357 22 800765,800734
FAX :00357 22 800862
Mail:
annapoiriazi@hotmail.com

ΘΕΜΑ: «Αναστολή των Πανελληνίων Σχολικών Πρωταθλημάτων, σχολικού έτους 2010-11 »
            
   Σε συνέχεια της από  19/01/2011  τηλεφωνικής ενημέρωσης και προκειμένου να εκτελεστούν τα προβλεπόμενα της υπ’αρίθμ.6251/ΙΒ/19-01-2011 εγκυκλίου  του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αναστέλλονται όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες των Σχολικών Πρωταθλημάτων σε όλη τη Χώρα.


 Για τη συνέχεια των διοργανώσεων θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφο μας.

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                                                                                          
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
 

                

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ