Ερώτηση στη Βουλή με θέμα:
"Δικαίωμα Μετεκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών και Μουσικής Α' θμιας Εκπαίδευσης "

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα Μετεκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών και Μουσικής Α' θμιας Εκπαίδευσης

Όπως είναι γνωστό στην Α'θμια εκπαίδευση δικαίωμα μετεκπαίδευσης έχουν μόνο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, παρακολουθώντας με απόσπαση 2 ετών τα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουν την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά αποκτούν και μόρια (2,5) για την εξέλιξη τους στην ιεραρχία σε θέσεις ευθύνης όταν γίνονται οι κρίσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων.
Οι καθηγητές ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών και Μουσικής παρ' ότι υπηρετούν στην Α΄θμια εκπαίδευση και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δεν έχουν δικαίωμα μετεκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα των Διδασκαλείων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να μην βελτιώνουν την επιστημονική τους κατάρτιση στα γνωστικά τους αντικείμενα και να υστερούν σε προσόντα (μόρια) απέναντι των συναδέρφων τους δασκάλων όταν κρίνονται για θέσεις ευθύνης, αφού δεν λαμβάνουν τα μόρια της μετεκπαίδευσης.
Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει ισότιμη παροχή πρόσθετης γενικής κι ειδικής γνώσης που να εξασφαλίζει για όλους τους εκπαιδευτικούς της Α'θμιας εκπαίδευσης το δικαίωμα επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα μετεκπαίδευσης και στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Τι προτίθεται να κάνει το ΥΠΕΠΘ ώστε και οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών και Μουσικής, που υπηρετούν στην Α'θμια εκπαίδευση να αποκτήσουν το δικαίωμα μετεκπαίδευσης όπως οι δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί (Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης) για να βελτιώσουν την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και να αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα (μόρια) που απαιτούνται για την επαγγελματική τους εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης;

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΡΩΤΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτή Αχαΐας-ΠΑΣΟΚ

(Σημείωση Α.Δ.: Παρακαλώ, αν υποπίπτει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ερώτηση ή απάντηση που λαμβάνει χώρα στη Βουλή για θέματα Φυσικής Αγωγής, να την στέλνετε στο email adion π@πάκι sch.gr, ώστε να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο άμεσα (η μεν ερώτηση σε νέο θέμα/ η δε απάντηση κάτω από την ήδη δημοσιευμένη ερώτηση) και να έχουμε μια πλήρη ενημερωτική εικόνα επί των θεμάτων μας, τουλάχιστον από τον σοβαρό αυτό χώρο του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ.)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ