Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2009-2010

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2009-2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρούσι 04/12/2008

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.125/156715/Β6

Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Επ. Ρουσσάκης Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Γραφεία Ε.Ε.

Τηλέφωνο:210 3442075,210 3442661

FAX: 2103442077
(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα Γεν.Λύκεια τα ΕΠΑΛ & τα ΚΕΣΥΠ της αρμοδιότητάς τους).

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης

2. Δ/νσεις & Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης,

3. Όλα τα Παν/μια, Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Τ.Ε και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΚΟΙΝ: 1. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Με την παράκληση να ενημερώσει όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες).
2. Νομαρχίες και Επαρχεία

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010


Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210/8-10-2008 τ. Α΄) με τις εξής επισημάνσεις:

α) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, σύμφωνα με την παράγρ. 12α του άρθρου 18 του παραπάνω νόμου (μεταβατική διάταξη), παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 34 του Ν. 2725/99 για 2 ακαδημαϊκά έτη (δηλ. 2009-2010 και 2010-2011). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και 7-10-2008 και είναι ανήλικοι, μπορούν να ζητήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση εντός 2 ετών από την ενηλικίωσή τους.Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.

β) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2009) ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 34 του Ν.2725/99. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της παρούσας εγκυκλίου.

γ) Τα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους αναφέρονται στο τέλος της εγκυκλίου.Περισσότερα εδώ: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_fa/4_athletes_to_aei.htm

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ