Καθορισμός αποζημίωσης κατά συνεδρίαση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα των Συμβουλίων Επιλογής Στελεχών εκπαίδευσης

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, την οποία δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos.gr, η αποζημίωση κατά συνεδρίαση του  Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και  Γραμματέα των Συμβουλίων 
α) Επιλογής Σχολικών Συμβούλων
β) Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης και 
γ) Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται ως εξής:
α) Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων σε 35 (τριάντα πέντε Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 2−4−2009 έως 31−12−2009, για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά μέλη.
β) Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση σε 35 (τριάντα πέντε) Ευρώ για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους πριν τη δημοσίευση της παρούσας έως 31−12−2009 για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά μέλη.
γ) Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε τριάντα πέντε (35) Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 2−4−2009 έως 31−12−2009, για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά μέλη.

2. Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται μόνο εφόσον οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
3. Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο, το μέλος που εκτελεί χρέη εισηγητή λαμβάνει μόνο την αποζημίωση που δικαιούται ως μέλος.
4. Οι δαπάνες  για το έτος 2010 είναι:
α) ύψους 12.000,00 Ευρώ, για την αποζημίωση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων,
β) ύψους 10.500,00 Ευρώ, για την αποζημίωση Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
γ) ύψους 12.000,00 Ευρώ για την αποζημίωση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ