Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Α΄
A.Παπανδρέου 37 MAΡΟΥΣΙ 15180
Πληροφορίες : Δημήτριος Κερερές
Τηλέφωνο : 210 3443516
Fax : 210 3442210

Μαρούσι: 1-2-2008
Αριθμός Πρωτ:13585/Γ4

ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας
(με την παράκληση να σταλεί στα σχολεία της περιφέρειας τους)ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Στα πλαίσια αναβάθμισης του Σχολικού Αθλητισμού και με τη πεποίθηση ότι η Φυσική Αγωγή και Άθληση μπορεί να γίνει τρόπος ζωής για όλους, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας χώρων άθλησης στις σχολικές αυλές και πιθανές βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να γίνει άμεση καταγραφή των αθλητικών χώρων όλων των σχολείων της περιφέρειάς σας (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο (ΕΝΤΥΠΟ Ε1 )

Το ερωτηματολόγιο αυτό θα συμπληρωθεί από τους υπηρετούντες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και θα υπογραφεί από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής και τον Διευθυντή του κάθε σχολείου.

Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής θα συγκεντρώσουν τα ερωτηματολόγια ( ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ) μέχρι 11-02-2008 και αφού τα επεξεργαστούν θα αποστείλουν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε2), στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι 29-02-2008.

Επισυνάπτουμε τα έντυπα καταγραφής καθώς και υπόδειγμα με τεχνικές οδηγίες.

Παρακαλούμε όπως τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες οι οποίες αναφέρονται.Συνοδευτικά : τέσσερα (4) φύλλα.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ