Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-----
Ταχ. Δ/νση   : Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Χ. Αγγελή
Γ. Χασάπης Ν. Προύφα
Τηλέφωνο     : 210-3443090,3442376,3442209
FAX            : 210-3442210
E-mail         : physea@minedu.gov.gr


Μαρούσι,22/5/2018 
Αρ. Πρωτ.84020/Δ5


ΠΡΟΣ:

1.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2.   Διευθύνσεις Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ 
(μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
3.   Ομάδες Φυσικής Αγωγής 
(μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Κοιν.:

Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων 
(οι οποίες συνδιοργάνωσαν με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 
Πανελλήνιους Αγώνες μαθητών και μαθητριών
Λυκείων, σε Ατομικά αθλήματα.)


 Θέμα: «Διαδικασία Έκδοσης  Βεβαίωσης  Νίκης  για  την  αναγνώριση  διάκρισης  σε Διεθνείς (Παγκόσμιους  Σχολικούς  αγώνες καθώς   και   σε  Πανελλήνιους  Αγώνες  Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων).»

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) καλεί τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Γενικά (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά (ΕΠΑ.Λ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, κατά το τρέχον σχ. έτος ( 2017-2018 ), οι οποίοι κατέκτησαν από 1η έως 3η νίκη σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες) ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους, για την πρόσβαση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν προς την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ ( μέχρι και την
 Παρασκευή  29  Ιουνίου  2018,  ηλεκτρονική  διεύθυνση: physea@minedu.gon.gr)  τις  δύο  (2)  επισυναπτόμενες αιτήσεις καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση Βεβαίωσης Νίκης προς ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής )
2.       Αίτηση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
3.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
4.       Φωτοτυπία της μαθητικής καρτέλας (χορηγείται επικυρωμένη από τον Διευθυντή του Σχολείου)

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών αυτών, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής:
·         Διαβιβάζει την αίτηση εγγραφής στον ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών της Γ.Γ.Α, την Βεβαίωση Νίκης καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α (Αν.Παπανδρέου 37-γραφείο 106 ισόγειο-ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γ.Γ.Α.
·         Αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, ανάλογα με την δήλωσή του) ακριβές αντίγραφο της «Βεβαίωσης Νίκης». Σύμφωνα με το Νόμο 4115/2013, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναγράφει στη Βεβαίωση Σχολικής Νίκης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους) και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών Αθλημάτων) τα στοιχεία (εγγραφής, μετεγγραφής κλπ), όπως αυτά αναφέρονται στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (καρτέλα). Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων να χορηγούν σε μαθητές ή μαθήτριες που διακρίθηκαν, ακριβές φωτοαντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Μαθητή, ελεγμένο και επικυρωμένο από το Διευθυντή του Σχολείου, ώστε ο αντίστοιχος ενδιαφερόμενος να το συνυποβάλει με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Τέλος, παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπογράφως οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11, σχετικά με την περιγραφόμενη Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης, προκειμένου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων, να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, οι οποίοι έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν σε Διεθνείς (Παγκόσμιους) και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και ατομικών Αθλημάτων), για τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν.
Συνημμένα: Σελίδες (2)


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ'Ολο το έγγραφο εδώ: http://fa3.gr/ISF/yp/vevaiosi-nikis.pdf

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»