Το ΣτΕ δικαίωσε τους εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων, όπως Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Αισθητικής Αγωγής κ.α.

Το ΣτΕ δικαίωσε τους εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων.

(Πηγή: Arti_news, Ελλάδα, 02.08.17)


Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η διδασκαλία των μαθημάτων της Αισθητικής και της Φυσικής Αγωγής καθώς και της Ξένης Γλώσσας ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων και μόνο αν υπάρχει αδυναμία κάλυψης του προγράμματος από τις αντίστοιχες ειδικότητες και πάντα κατ' εξαίρεση ανατίθεται σε άλλους εκπαιδευτικούς(ΠΕ70). 

Κι όμως το υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει την εξαίρεση ως κανόνα, καθώς φαίνεται ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, έτσι ώστε να ικανοποιείται η απόφαση του ΣτΕ αλλά και το κοινό περί δικαίου αίσθημα! Αυτό τονίζουν μεταξύ άλλων οι αναπληρωτές καθηγητές μουσικής (ΠΕ16.01) σε ανακοίνωσή τους.  
 
Η πλήρης ανακοίνωση των αναπληρωτών καθηγητών μουσικής έχει ως εξής:
    "Σε έντονη κινητικότητα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου μουσικής ΠΕ 16.01. Αφορμή στάθηκε η διαστρεβλωμένη εφαρμογή της Εγκυκλίου για τη Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2016-2017 (Αρ.Πρωτ.Φ3/1563/185702/Δ1/03-11-2016/ΥΠΠΕΘ ), «Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) , των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των 4 γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70».
Το εν λόγω εδάφιο προβλέπει να ανατίθενται τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής και της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) σε μη καταρτισμένο επί αυτών προσωπικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας επεχείρησε να περιορίσει την πρόσληψη αναπληρωτών ειδικοτήτων και να αναθέσει τα ανωτέρω μαθήματα σε δασκάλους (ΠΕ 70), μετατρέποντας έτσι την εξαίρεση σε κανόνα.
Πάνω από 100 μουσικοί ΠΕ 16.01 αντέδρασαν άμεσα. Προσέφυγαν στο Στε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των υπολοίπων κλάδων που πλήττονταν από τις εν λόγω ενέργειες- για να προστατέψουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των μαθητών να διδάσκονται από άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Συμπληρωματικά, προχώρησαν σε εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία προς σύμβουλο μουσικής, η οποία πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο σε δασκάλους ΠΕ 70, στους οποίους ανατέθηκε αυθαίρετα η διδασκαλία του μαθήματος μουσικής και χωρίς να έχουν οι ίδιοι τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις επί του αντικειμένου.
Το Υπουργείο Παιδείας επιχείρησε να λειτουργήσει το δημόσιο ελληνικό σχολείο με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση προσλήψεων κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτικών και συμβάλλει στην υποβάθμιση του μαθήματος της μουσικολογίας και της συναφούς ανάγκης για εξειδικευμένης και ποιοτικής παροχής εκπαίδευσης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης, η διδασκαλία είναι εκείνος ο τομέας της παιδαγωγικής διαδικασίας που αφορά τους χειρισμούς του εκπαιδευτικού για μετάδοση, εκμάθηση γνώσεων και άσκηση δεξιοτήτων. Η δε εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να καλύπτει τρεις ισότιμους τομείς, τον τομέα της παιδαγωγικής κατάρτισης, τον τομέα των σπουδών για τα αντικείμενα διδασκαλίας και τον τομέα της πρακτικής άσκησης.
Εκ των άνω συνεπάγεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο της μουσικής και δεν έχουν ασκηθεί πρακτικά στη διδασκαλία αυτής, δεν δύνανται να τη διδάξουν.
Η απόφαση του Στε,συνεπικουρεί στα ανωτέρω. Σύμφωνα με τα μέλη του δικαστηρίου το Υπουργείο Παιδείας υποχρεούται να αναθέτει τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής και της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων και κατ’ εξαίρεση σε δασκάλους.
Τούτο μάλιστα υπό τις αυστηρές και περιοριστικές προϋποθέσεις: να μην υπάρχει διαθέσιμος ειδικός εκπαιδευτικός και να τεκμηριώνεται ότι ο δάσκαλος έχει επαρκή γνώση του αντικειμένου, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά του προσόντα.
Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση θέτει σαφή περιορισμό στην αυθαίρετη και αντιπαιδαγωγική ανάθεση των μαθημάτων ειδικοτήτων σε μη καταρτισμένο επί των αντικειμένων εκπαιδευτικό προσωπικό, εις βάρος της παιδαγωγικής και διδακτικής ουσίας.
Ωστόσο, στο Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-18 (με ημερομηνία 01 Αυγ. 2017), διαφαίνεται ασυνέπεια μεταξύ των προβλεπομένων και της απόφαση του Στε.
Οποιοιδήποτε και να είναι οι λόγοι που δεν υπήρξε αναδιατύπωση του εδαφίου για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων σε δασκάλους, το Υπουργείο Παιδείας υποχρεούται να εναρμονιστεί με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να διορθώσει όσα έχουν οριστεί έξω από το νομικό πλαίσιο.
Το δημόσιο σχολείο γυρίζει χρόνια πίσω, σε εποχές όπου οι δάσκαλοι σε μαθήματα αισθητικής αγωγής ανειδίκευτοι, περιορίζονταν στο μάθημα της «ωδικής» στο περίσσευμα της διδακτικής τους ώρας, στις διακοσμητικές ζωγραφιές της τάξης τους και στα κακόγουστα σκετς των σχολικών εορτών.
Το δημόσιο σχολείο, φαίνεται να χάνει την ευκαιρία να περάσει από την γενική και αφηρημένη έννοια της αισθητικής αγωγής στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, η οποία υπηρετείται και εφαρμόζεται με ιδιαίτερη σπουδή σε κάθε φιλόδοξο ιδιωτικό σχολείο της χώρας μας. Σε ποια εξίσωση του δημόσιου με το ιδιωτικό σχολείο αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας;
Το σημερινό σχολείο θέλει μαθητές με παιδεία, πολιτισμό, δημιουργικότητα, συναισθηματική ισορροπία. Δυστυχώς τα πράγματα οδηγούνται προς αντίθετη κατεύθυνση. Ο τρόπος και οι εκτεταμένες συνέπειες αυτών των ενεργειών συνιστούν εχθρική στάση προς τους αναπληρωτές καθηγητές μαθημάτων αισθητικής αγωγής.
Καλούμε καθηγητές των πανεπιστημιακών σχολών μας, καλλιτέχνες, φορείς πολιτισμού και εξωσχολικά καλλιτεχνικά ιδρύματα, να σκύψουν στο πρόβλημα και να πάρουν σαφή θέση στο φαινόμενο αυτό.

Αναπληρωτές καθηγητές μουσικής ΠΕ16.01"

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ