ΝΣΚ: Απόδειξη της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας αποτελεί ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

– Απόδειξη της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας
– Προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
– Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2, εδάφιο α’, περίπτωση (ii) του π.δ/τος 50/2001, αρκεί η προσκόμιση πτυχίου - προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού - ή διδακτορικού διπλώματος, που έχει απονεμηθεί από αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, χωρίς να απαιτείται να έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος, ή ισότιμος και αντίστοιχος αυτός τούτος ο προσκομιζόμενος τίτλος.Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα το Νομικό, Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Παιδείας:

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση-γνωμοδότηση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας  από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έχει ως εξής:


Πηγή: esos

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ