23-8-2010, Συνάντηση εργασίας της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σημεία συνέντευξης τύπου της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
23/08/2010
Δελτίο Τύπου                                            23/08/2010

Σημεία  Συνέντευξης Τύπου της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνάντηση εργασίας με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχε σήμερα 23/08/2010, στο Υπουργείο,  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων.
Στους 116 νέους Διευθυντές τέθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και ο ετήσιος και 4ετής προγραμματισμός. 
Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου,  σε Συνέντευξη Τύπου, παρουσίασε  το πλαίσιο του προγραμματισμού και τους στόχους για τους νέους  Διευθυντές Εκπαίδευσης. Παράλληλα έδωσε στοιχεία σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Διευθυντών, η τοποθέτηση των οποίων  έγινε βάσει των διατάξεων του νέου νόμου 3848/2010.
Η Υπουργός μεταξύ άλλων, ανέφερε :
«Η επιλογή των Διευθυντών έγινε κατ’ εφαρμογή του νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο. Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή για την εκπαίδευση και για τη Διοίκηση της εκπαίδευσης, που βασικός στόχος ήταν η αποκομματικοποίηση της, η επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια σημαντικών στελεχών. Στόχος μας είναι η αντικειμενική επιλογή να αποδείξει ότι οδηγεί και σε αξιοκρατία.
Εφαρμόσαμε ένα νόμο ο οποίος είχε σημαντικές αλλαγές. Στα μέσα Ιουνίου πέρασαν από τη Βουλή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων, οι οποίοι επέλεξαν τους νέους Διευθυντές.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ήταν απολύτως αντικειμενικά και οι πίνακες με τα μόρια όλων των υποψηφίων πριν από τη συνέντευξη, κοινοποιήθηκαν στον καθένα χωριστά. Δηλαδή ο κάθε υποψήφιος ήξερε όχι μόνο τα δικά του μόρια πριν πάει στη συνέντευξη, αλλά τα μόρια όλων των συνυποψήφιων του.
Η συνέντευξη έγινε με πρωτοφανή  τρόπο που όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στη Δημόσια Διοίκηση. Δηλαδή υπήρξε τράπεζα θεμάτων, τα οποία ήταν σε γνώση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι εκτός από τα τυπικά της συνέντευξης εξετάστηκαν και σε θέματα τα οποία τους δόθηκαν με φάκελο, αποχώρησαν από την αίθουσα, μελέτησαν το φάκελο και επέστρεψαν στην Επιτροπή.
Στην ποιοτική ανάλυση, όσον αφορά τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 43% των επιλεγέντων έχει μεταπτυχιακές σπουδές, το 10% έχει διδακτορικά, το 55% έχει δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, το 72% έχει τίτλους Διδασκαλείου Εκπαίδευσης - αναφέρομαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το 72% διαθέτουν πιστοποίηση στην Πληροφορική και το 21% πιστοποίηση σε επίπεδο ΙΙ της γλώσσας.
Στις γυναίκες το ποσοστό από 9% στην Πρωτοβάθμια πήγε στο 16% - παραμένει βεβαίως μικρό ποσοστό, αν σκεφτούμε την εκπληκτική πλειοψηφία των γυναικών στο χώρο της εκπαίδευσης.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουμε 76% που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 28% διδακτορικό, το 31% έχουν δεύτερο πτυχίο, το 79% έχουν πιστοποίηση στην Πληροφορική και το 24% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο ανώτερου του Β2 στην ξένη γλώσσα.
 Έπαιξε σημαντικό ρόλο η εμπειρία των Διευθυντών. Στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν διατελέσει Διευθυντές σχολείου, ενώ ένα 50% είχε στο παρελθόν θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου, Σχολικού Συμβούλου, αλλά και περιφερειακού Διευθυντή.
Στους περιφερειακούς Διευθυντές σήμερα δόθηκαν πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι μια συνάντηση εργασίας που κρατά όλη τη μέρα και αφορά το σύνολο των θεμάτων που αλλάζουν φέτος στο σχολείο. Αναλυτική ενημέρωση για τα 800 σχολεία, για το ψηφιακό σχολείο - που η συνολική παρουσίαση θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβρη - το θέμα της αυτό-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων - που είναι μια σημαντική προτεραιότητα - η έναρξη όλων των διαδικασιών επιμόρφωσης - που αφορά και τους νεοδιορισμένους και τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα 800 σχολεία - και  το θέμα της διανομής των βιβλίων.
Θα είναι οι πρώτοι Διευθυντές στους οποίους θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση διοικητικών στελεχών, η οποία θα είναι και ετήσια. Δηλαδή οι Διευθυντές αυτοί θα κριθούν με βάση τους στόχους, το διοικητικό έργο το οποίο θα επιτύχουν και τους παιδαγωγικούς στόχους οι οποίοι θα τεθούν.
Η σωστή λειτουργία των σχολείων και η σωστή τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν το Υπουργείο από πέρσι το Νοέμβριο.
Στους Διευθυντές δόθηκε πλάνο κατά ημέρα, δηλαδή από σήμερα μέχρι την 30η Σεπτέμβρη τι περιμένουμε σε καθημερινή βάση.
Τους δόθηκε επίσης όλο το υλικό του σχεδιασμού της χρονιάς και του σχεδιασμού του μήνα, όπως ταυτόχρονα δόθηκαν και συγκεκριμένα μηνύματα : ένας από τους στόχους που πρέπει να έχει η χώρα στο χώρο της Διοίκησης είναι ότι τα στελέχη της Διοίκησης είναι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν προέρχονται ούτε από κομματικές επεξεργασίες ούτε από κομματικά γραφεία, επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια και ο στόχος τους και η αποστολή τους είναι να υπηρετούν το λαό και την πολιτεία μέσα από τα προγράμματα της κάθε εκλεγμένης Κυβέρνησης.
Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θεωρώ ότι η αποκομματικοποίηση και σωστή λειτουργία της Διοίκησης θα αποφέρει πάρα πολλά στη χώρα.
Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι τα στελέχη της Διοίκησης θα κριθούν για το πάθος τους για δουλειά, την επίτευξη στόχων, αλλά και για την αντίστασή τους σε θέματα όπως είναι η ανομία».
Επισυνάπτονται κείμενα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Συνέντευξη Τύπου 

Πλαίσιο προγραμματισμού – στόχων για τους νέους διευθυντές εκπαίδευσης
Α) Άμεσες προτεραιότητες για την ομαλή έναρξη της Σχολικής Χρονιάς

- Διαρκής έλεγχος των πραγματικών κενών και υπεραριθμιών σε κάθε σχολείο με σκοπό την άμεση και ορθολογική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
- Έλεγχος  του πραγματικού αριθμού των μαθητών στο ολοήμερο, ορθολογική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και  λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων.
- Πλήρης αποτύπωση, καταγραφή και έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων των μαθητών ανά σχολείο για παράλληλη στήριξη  και εφαρμογή αντισταθμιστικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες.
- Ορθολογική και έγκαιρη διανομή των βιβλίων με την αξιοποίηση καλών πρακτικών και τον έλεγχο των διαδικασιών.
- Μετακινήσεις εκπαιδευτικών από Β/βάθμια (κυρίως φυσικής αγωγής, αγγλικών και πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος (800)), σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για την αξιοποίηση κοινών εκπαιδευτικών, σύνταξη προγράμματος.
- Πλήρης αποτύπωση των πραγματικών αναγκών για τάξεις υποδοχής, συνεργασία μεταξύ γειτονικών σχολείων .
- Ενημέρωση - παρακολούθηση - προώθηση - στήριξη των διαδικασιών για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων και κινητών εργαστηρίων πληροφορικής (συνεργασία – ενεργοποίηση σχολικών επιτροπών).
- Ενημέρωση - προώθηση - στήριξη των διαδικασιών για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
- Ενημέρωση από όλα τα σχολεία των βάσεων δεδομένων (survey, e-school)
Άμεσες προτεραιότητες συνιστούν επίσης:
- Η ενημέρωση των διαδικασιών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
- Η συνεργασία- στήριξη του προγράμματος «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας»
- Η συνεργασία – στήριξη των προγραμμάτων για ευαίσθητες ομάδες: «Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων», «Ρομά», «Παιδιών των μειονοτήτων».
- Η υποδοχή – τοποθέτηση – στήριξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
- Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διοίκηση και τη διαχείριση των σχολικών μονάδων. Ανάπτυξη ιστοσελίδας σε κάθε σχολείο και κάθε υπηρεσία, προκειμένου να αναρτώνται οι αποφάσεις και τα πεπραγμένα τους, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.
- Ο προγραμματισμός των προβλεπομένων διαδικασιών για την επιλογή στελεχών (διευθυντών, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων).
-  Ο έγκαιρος προγραμματισμός και προώθηση απαραίτητων διαδικασιών για ιδρύσεις, προαγωγές, συγχωνεύσεις σχολείων.


Β) Αποτύπωση δεδομένων - Μεσοπρόθεσμος (Ετήσιος, 4ετής) Προγραμματισμός – Στοχοθεσία
1. Περιορισμός – εξάλειψη απώλειας διδακτικού χρόνου
2. Προληπτική και έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου των καταλήψεων
3. Πλήρης, ορθολογική  και δημιουργική αξιοποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού
4. Παρακολούθηση - προώθηση των διαδικασιών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
5. Παρακολούθηση - προώθηση - στήριξη των διαδικασιών για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καταγραφή της προόδου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
6. Υποστήριξη της αυτοαξιολόγησης στη φάση γενίκευσης του προγράμματος
7. Προώθηση – ολοκλήρωση όλων των πειθαρχικών υποθέσεων
8. Διοικητικός - πειθαρχικός έλεγχος  σχολικών μονάδων (και των ιδιωτικών)
9. Αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και επιθετικότητας
10. Αντιμετώπιση του φαινομένου καταστρατήγησης του κανονιστικού πλαισίου για τις απουσίες μαθητών
11. Εποπτεία και έλεγχος για τις μαθητικές εκδρομές  
12. Εποπτεία και έλεγχος στις άδειες των εκπαιδευτικών
13. Αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης
14. Αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων
15. Ενίσχυση των προγραμμάτων τοπικής κλίμακας, (τοπική ιστορία, πολιτισμό, περιβάλλον, οικονομία) με ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών.
16. Επισκέψεις στις σχολικές μονάδες
17. Αριθμός και φύση συναντήσεων με γονείς, ενώσεις γονέων, δήμο, τοπικούς φορείς
18. Λειτουργία, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων (ενεργοποίηση)
19. Συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους για εκπαιδευτικά θέματα, ωρολόγια προγράμματα, αξιοποίηση χώρων
20. Συνεργασία με Προϊσταμένους γραφείων, διευθυντές σχολικών μονάδων
21. Ενημέρωση εμπλεκομένων σχετικά με αποφάσεις, πολιτικές
22. Διαφάνεια, με ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο
23. Αριθμός, ποσοστό σχολικών μονάδων και υπηρεσιών  με ιστοσελίδα
24. Διαμόρφωση δικτύου επικοινωνίας (απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης) στο εσωτερικό της διεύθυνσης, με τις σχολικές μονάδες, υπηρεσίες, φορείς κ.λ.π.
25. Κάλυψη αναγκών πρόσβασης των διοικητικών και αποσπασμένων υπαλλήλων στην επιστημονική γνώση (διοικητική και παιδαγωγική)
26. Ανάπτυξη – Προώθηση καλών πρακτικών (διδακτικών και διοικητικών)
27. Ειδική Αγωγή: α) παρακολούθηση – υποστήριξη της χαρτογράφησης όλων των βαθμίδων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: 1) Κατά κατηγορία αναπηρίας -ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 2) κατά κατηγορία εκπαιδευτικών, 3) κατά κατηγορία σχολείων (ειδικά σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, β) συνεργασία στην καταγραφή όλων των δασκάλων που έχουν μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και δεν έχουν υπηρετήσει σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, ώστε να καλυφθούν τα σημαντικά κενά που παρουσιάζονται στα σχολεία Ειδικής Αγωγής.
28. Τεχνική εκπαίδευση: Συμβολή στην καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ και στον εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού
29. Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του νέου σχολείου
30. Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «διαφοροποιημένη ξενόγλωσση εκπαίδευση»
31. Στήριξη της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών (στη γενίκευση)
32. Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν σε προγράμματα ψηφιακής αναβάθμισης και δημιουργίας ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος
33. Ενημέρωση - παρακολούθηση - προώθηση - στήριξη των διαδικασιών για την εισαγωγή του θεσμού του Μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού

Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών των Διευθυντών Εκπαίδευσης
Με βάση την ανάλυση των στοιχείων των επιλεγέντων Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορεί να υποστηριχθεί ότι με τις προβλέψεις του νόμου επετεύχθη η εξισορρόπηση του ρόλου της επιστημονικής γνώσης και της εμπειρίας από την άσκηση καθηκόντων και την προϋπηρεσία.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η αναβαθμισμένη διαδικασία διενέργειας, καθώς και το περιεχόμενο της συνέντευξης αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερα ευμενών σχολίων από τους υποψηφίους (τράπεζα θεμάτων, ερωτήσεις πάνω σε μελέτη περίπτωσης στην οποία προετοιμάζεται ο υποψήφιος, επιλογή προέδρων συμβουλίων επιλογής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, μαγνητοφώνηση).
Α. Από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προέκυψε ότι στο σύνολο των επιλεγέντων:
-          Σημαντικά ποσοστά διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία άσκησης καθηκόντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
Θέση
Ποσοστό
Περιφερειακός Διευθυντής
2%
Σχολικός Σύμβουλος
24%
Διευθυντής Εκπαίδευσης – Προϊστάμενος Γραφείου
52%
Διευθυντής Σχολείου
76%

-          Το 71% διαθέτει προϋπηρεσία άνω των 25 ετών, το 27% έχουν 15-25 έτη υπηρεσίας, ενώ υπάρχει και ένας που επελέγη με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 17 έτη. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι ο παράγοντας των χρόνων προϋπηρεσίας και συνακόλουθα η εκπαιδευτική εμπειρία είναι καθοριστικός.
Υπηρεσιακή κατάσταση (σε έτη)
0 -18 έτη
18 - 25 έτη
>25 έτη
Αριθμός Υποψηφίων Διευθυντών
1
16
41


-          Το 43% διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 10% έχουν διδακτορικό.
-          Το 55% διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
-          Το 72% διαθέτουν τίτλο Διδασκαλείου Εκπαίδευσης.
-          Το 72% διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 1 (αποτελεί προϋπόθεση και για την 1η εφαρμογή του νόμου όσοι επιλεγούν και δε διαθέτουν σχετική πιστοποίηση θα κληθούν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να συμμετάσχουν επιτυχώς σε σχετική επιμόρφωση και διαδικασία πιστοποίησης). Το 21% των επιλεγέντων διέθεταν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 2.
-          Το 21% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο ανώτερο του Β2, ενώ το 16% πιστοποίηση σε επίπεδο Β2 (lower).
-          Το 97% προέρχονται από τον κλάδο δασκάλων (ΠΕ70), ενώ το 3% προέρχονται από τον κλάδο νηπιαγωγών (ΠΕ60).
-          Αυξήθηκε το ποσοστό των γυναικών στο 16% από 9% που ήταν στις προηγούμενες επιλογές.

ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
49
9Β. Από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέκυψε ότι στο σύνολο των επιλεγέντων:
-          Σημαντικά ποσοστά διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία άσκησης καθηκόντων σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
Θέση
Ποσοστό
Σχολικός Σύμβουλος
12%
Διευθυντής Εκπαίδευσης – Προϊστάμενος Γραφείου
41%
Διευθυντής Σχολείου
88%

-          Το 76% διαθέτει προϋπηρεσία άνω των 25 ετών, ενώ το 24% έχουν 15-25 έτη.
Υπηρεσιακή κατάσταση (σε έτη)
0 -18 έτη
18 - 25 έτη
>25 έτη
Αριθμός Υποψηφίων Διευθυντών
0
14
44

-          Το 48% διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 28% έχουν διδακτορικό και το 5% διαθέτουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.
-          Το 31% διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ το 28% διαθέτουν ΣΕΛΜΕ.
-          Το 79% διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 1. Το 10% διαθέτουν πιστοποίηση στις ΤΠΕ επιπέδου 2.
-          Το 24% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο ανώτερο του Β2, ενώ το 21% διαθέτουν πιστοποίηση σε επίπεδο Β2 (lower). Πιστοποίηση σε δύο ξένες γλώσσες διαθέτει το 3% των επιλεγέντων.
-          Ως προς τον κλάδο προέλευσης:
Κλάδος
Ποσοστό
μαθηματικών (ΠΕ03)
16%
φυσικών (ΠΕ04)
31%
φιλολόγων (ΠΕ02)
26%
θεολόγων (ΠΕ01)
10%
οικονομολόγων (ΠΕ09)
7%
πληροφορικής (ΠΕ19)
3%
άλλοι κλάδοι
7%

-           Αυξήθηκε το ποσοστό των γυναικών στο 16% από 3% που ήταν στις προηγούμενες επιλογές.

ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
49
9
Ο νέος νόμος 3848/2010 – Κριτήρια επιλογής Διευθυντών


Οι τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε βάσει των διατάξεων του νέου νόμου 3848/2010.
Ο νέος νόμος για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα  στο θέμα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης:
Ø       η αναβάθμιση του κύρους των Συμβουλίων επιλογής των Διευθυντών με την επιλογή των Προέδρων από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
Ø       οι διαδικασίες ανοιχτής γνωστοποίησης της μοριοδότησης των υποψηφίων με τη διεύρυνση της  δυνατότητας ενστάσεων,
Ø       η δημιουργία τράπεζας θεμάτων,
Ø        η αναβαθμισμένη διαδικασία συνέντευξης με την ταυτόχρονη  μαγνητοφώνηση,
Ø       η δυνατότητα δήλωσης δυο Περιφερειακών Δ/νσεων
είναι μερικά από τα στοιχεία που συντείνουν σε μια σοβαρή προσπάθεια αξιοκρατικής επιλογής με αντικειμενικά κριτήρια.

(Πηγή: ΑΛΦΑΒΗΤΑ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ